User Tools

Site Tools


start

Table of Contents

recALL xx.xx (roadmap)

 • Native DPAPI
 • Baidu Spark Browser
 • Slim Browser & SlimBoat Browser
 • OpenLDAP
 • ICQ 98-2002, 6.x, 7M
 • Macintosh (MAC) OS
 • POP Peeper
 • ProfiMail (Nokia mobile phone)
 • WinGate VPN

recALL 19.xx

FTP

 • EmFTP 2.x

Licencje

 • EmFTP 2.x
 • Instalacja nienadzorowana
  • Microsoft Windows XP-10 - unattend.txt, winnt.sif, autounattend.xml, unattend.xml
  • Microsoft Windows Home Server - cfg.ini
  • Microsoft Office XP-2016 - setup.ini, config.xml

recALL 19.05

Przeglądarki internetowe

 • Ace Explorer
 • Microsoft Edge (Chromium)
 • QQ Browser 10.x
 • Kinza 5.x

Programy pocztowe

 • Sylpheed 3.x
 • PopTrayU 5.x
 • FoxMail 7.2
 • CheckMail 5.19

FTP

 • Graboid Download Manager
 • gFTP 2.x
 • Nicotine+ 1.x
 • GigaTribe
 • FreeCommander XE
 • WinNC 8.5

Bazy danych

 • MiTeC Interbase Query 8.x

Pozostałe

 • Pantry 1.2
 • SpotLite 2.x
 • DynDNS Simply Client 2.x
 • WinRAR 4.x Password Organizer
 • Remmina 1.x
 • Remote Desktop Connection Manager 2.x
 • RDPManager 1.x (RDP)
 • Apache Directory Studio 2.x
 • Punto Switcher 2.5-2.9
 • Tiandy Easy7 Smart Client Express
 • Windows SAM (offline); jeśli istnieje SYSTEM w tym samym katalogu
  • LM i NTLM hash
 • Windows LSA (offline); jeśli istnieje SYSTEM w tym samym katalogu
  • DefaultPassword
  • DialUp
  • aspnet_WP_PASSWORD

Formaty plików

 • RDP
 • ATLG

Licencje

 • Overnet (XML, MET)

Poprawki

 • kompilatory
  • aktualizacja kompilatora do FPC 3.0.2 i Lazarus 1.6.4
  • aktualizacja kompilatora do FPC 3.0.4 i Lazarus 1.8.0
  • aktualizacja kompilatora do FPC 3.0.4 i Lazarus 2.0.0
  • aktualizacja kompilatora do FPC 3.0.4 i Lazarus 2.0.2
 • optymalizacje ogólne
  • zmiana wewnętrznego formatu .tdb na .sdb - uproszczona i czytelniejsza struktura
  • usunięte zbędne wersjonowanie modułów (ok 30kb)
  • liczne optymalizacje przy przetwarzaniu tekstu
  • optymalizacja zapisu ustawień globalnych
  • usunięta zależność od DCPCrypt
   • RightLoad
   • Stefan
   • selftest - usunięty TwoFish
  • HMAC - zwiększenie prędkości przetwarzania danych
 • obsługa deszyfrowania programów:
  • Mozilla:
   • liczne optymalizacje, usunięcie obsługi odzyskiwania haseł przez biblioteki Mozilli
   • zmiana priorytetów dla plików kluczy (key4.db wyższy nad key3.db jeśli istnieją w tym samym katalogu)
   • informacja o ustawionym kluczu głównym, jeśli istnieje
   • możliwość wprowadzenia hasła głównego w oknie “Szczegóły”
   • możliwość ataku słownikowego z poziomu okna “Szczegóły”
  • Howard E-Mail Notifier 1.x - dodana obsługa IMAPServer2
  • Pidgin2
   • dodana obsługa alternatywnej wersji pliku
   • dodana obsługa plików save
  • Microsoft Access 2000 - poprawki w algorytmie deszyfrującym
  • DC++ poprawione odzyskiwanie haseł, dodane wsparcie dla plików bak i tmp, obsługa alternatywnych formatów plików
  • RealVNC i inne - odzyskiwanie hasła do podglądu (PasswordViewOnly)
  • Avant Browser - optymalizacja, usunięte ok 10kb zewnętrznych modułów deszyfrujących
  • Skype 4.x - 6.x - uproszczenie algorytmu deszyfrującego
  • PSI - usunięty błąd gdy klucz jest pusty (konflikt z Pidgin)
  • FullTilt Poker - poprawiona obsługa dysku, optymalizacje
  • Forte Agent - optymalizacje
  • Nexus File - optymalizacje, ujednolicone deszyfrowanie
  • IMVU - optymalizacje
  • ASP.NET - usunięty błąd przy zwalnianiu pamięci
  • DialUp
   • ograniczenie odzyskiwania tylko do lokalnego systemu (pominięcie systemów z “Menedżera systemów”)
   • usunięty błąd przy zwalnianiu pamięci
  • Internet Explorer 10.x-11.x/Edge - ograniczenie odzyskiwania tylko do lokalnego systemu (pominięcie systemów z “Menedżera systemów”)
  • Błędnie oznaczanie haseł na czerwono dla programów: Eset Security, JZK X2, Internet Explorer 7.x, FreeGG, FTP Control, HomeNet, mRemoteNG, NetDrive, OrbitDownloader, Razer Synapse, WinBox
 • Routery
  • Dasan H660: odzyskiwanie z nieszyfrowanych plików
  • Dasan H660: obsługa szyfrowanych kopii zapasowych (sygnatura: Salted__)
  • Dasan H660: sugerowanie hasła CLI dla nowego oprogramowania systemowego
 • funkcja eksperymentalna: własne skrypty z użyciem PascalScript
  • dodany edytor i kompilator modułów
  • dodana opcja włączenia własnych modułów
 • Nowe funkcje haszujące:
  • LM, NTLM
 • Interfejs
  • okno ustawień:
   • poprawiono obsługę TAB
   • możliwość zaznaczenia/odznaczenia wszystkich modułów
  • naprawiona nawigacja (wstecz, zamknij itd) występująca czasami po skanowaniu
  • poprawione wskazania postępu przy automatycznym skanowaniu i aktywnym jednocześnie inteligentnym skanowaniu
  • statystyki (czas, użycia modułów, przeskanowanych plików, odzyskanych danych)
  • techniczne informacje o modułach dostępne z poziomu statystyk
  • możliwość ukrycia statystyk i ikony wsparcia projektu
  • poprawiony pasek postępu przy filtrowaniu wyników
  • prawidłowe usuwanie duplikatów gdy załączona opcja ukryj login i hasło
  • ustawienia: możliwość wyłączenia modułów podczas skanowania
  • możliwość wyboru kodowania znaków
  • Przebudowane okno “Szczegóły”
  • Informacja o systemie użytym do deszyfrowania w oknie “Szczegóły”
  • Pauza/wznowienie podczas skanowania
  • Możliwość przejścia do okna startowego w narzędziach
 • DPAPI
  • zunifikowane deszyfrowanie we wszystkich modułach
  • podgląd obiektu w oknie Szczegóły, interaktywny nawigator po zawartości obiektu
  • podgląd obiektu w oknie Tablice systemowe
  • Self test DPAPI-Native Crypto
 • Rejestr (w kolejności modyfikacji)
  • przepisana od nowa obsługa rejestru, lepsze wsparcie dla unicode
  • format regf: poprawione odzyskiwanie z Wow6432Node
  • regf - przyspieszenie odczytu, redukcja użycia pamięci
  • creg - drobne optymalizacje
  • możliwość odczytu zablokowanych plików SAM/SYSTEM
  • poprawiono odczyt plików w formacie regf 1.1 i 1.2
 • Przeglądarka rejestru:
  • naprawiony i zoptymalizowany eksport do pliku w przypadku odczytu rejestru z pliku
  • rzeczywiste nazwy kluczy (bez translacji z np $$$PROTO.HIV)
  • drobne optymalizacje w formatkach
  • możliwość wyboru sposobu otwierania plików (formatowany, RAW)
  • poprawione wsparcie dla REG_QWORD, REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST dla rejestru systemowego
  • automatyczne rozpoznawanie obiektów DPAPI i ich formatowanie
  • podgląd obiektów binarnych w przeglądarce binarnej
  • naprawiona obsługa binarych wartości domyślnych
  • HKLM\SECURITY, HKLM\SAM\SAM, HCKU\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
   • możliwość odczytu z aktualnego systemu po dwukliku na ikonę folderu (w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień)
   • możliwość eksportu z aktualnego systemu; jeśli dostępne
  • prawidłowe wyświetlanie kluczy dla Windows 64-bit
 • Self-test:
  • usunięte prefiks z nazwy klasy
  • poprawiony wynik końcowy przy szyfrach symetrycznych
  • testy: HMAC, PBKDF2 zgodne z RFC
 • Przeglądarka plików
  • SQLite 3
  • SQLite 3 + SEE (automatyczne deszyfrowanie plików Maxthon, TradeManager 2013)
  • INI
  • Berkeley DB 1.85 (key3.db)
  • CredHist
  • FoxMail 7.x (częściowe rec0 i tdat)
 • Przeglądarka SAM/LSA
  • [19.04] LSA: poprawiony błąd parsowania GUID
 • Pomoc z poziomu CLI (polecenie recall.exe -help)
 • Skaner sieci bezprzewodowych:
  • wykrywanie szyfrowania BIP-GMAC-128, BIP-GMAC-256, BIP-CMAC-256, WPI-SMS4
  • nowe generatory WPS PIN: 24bit, 28bit, 32bit, Airocon Realtek
 • Pozostałe zmiany:
  • możliwość wyboru katalogu plików tymczasowych - ręczna konfiguracja w pliku ini config/dir.temp domyślnie %app% (katalog aplikacji)
  • możliwość przypisania własnej nazwy protokołu do portu, sekcja [port_mapping] w globalnym pliku ini wartości domyślne:
   • 21=ftp
   • 22=ssh
   • 25=smtp
   • 80=http
   • 110=pop3
   • 119=nntp
   • 143=imap
   • 3306=mysql
   • 5060=sip
  • plik konfiguracyjny, sekcja [config] opcja (ręczna konfiguracja):
   • main.registry.max.level - ograniczenie głębokości skanowania rejestru, domyślnie 30
   • main.registry.scan.detail=0 - wyłącza pokazywanie szczegółowych nazwy modułów podczas skanowania na plikach rejestru. Skraca czas skanowania na plikach rejestru o połowę w porównaniu do wersji 16.12 i wcześniejszych. Załączone domyślnie od wersji 18.xx
   • main.registry.scan.detail=1 - włącza pokazywanie modułów podczas skanowania. Zachowanie kompatybilne z wersjami 16.12 i wcześniejszymi. Wolniejsze.
  • system plików: usunięte mapowanie do katalogów 32-bitowych w systemach 64-bitowych
  • system plików: poprawione tworzenie plików tymczasowych
  • po zakończeniu skanowania próba znalezienia funkcji skrótu na podstawie wszystkich znalezionych loginów i haseł
  • wyszukiwanie hashy online:
   • dodane funkcje SHA1, LM i NTLM
   • przeniesione na koniec wyszukiwania
  • odzyskiwanie haseł metodą słownikową po zakończonym skanowaniu (dodatkowe opcje w ustawieniach)
  • poprawki w modułach tłumaczących interfejs

recALL 16.12

Przeglądarki internetowe

 • Beonex Communicator
 • Maxthon 2.x (profil ogólny)
 • Maxthon 5.x

Programy pocztowe

 • Howard E-Mail Notifier 1.x
 • Quick 'n Easy Mail Server 3.3
 • POP3 Preview 1.x
 • Baby POP3 Server 1.x

FTP

 • MicroFTP 2000 - Export File
 • FileZilla Server (MD5)
 • FTP Wanderer 3.x
 • Quick 'n Easy FTP Server 2.x-3.x
 • Delphino QuickFTP 1.x
 • Pablo Commander 1.x

Komunikatory internetowe

 • Garena Messenger (hash)

Pozostałe

 • Quick 'n Easy Web Server 3.x
 • Ubisoft Game Launcher

Poprawki

 • IE7 - poprawione odzyskiwanie danych
 • Cisco VPN 5 - dodane nowe formaty plików
 • WinRAR - pobranie większej liczby informacji z licencji
 • produkty Mozilla - natywna obsługa key3.db (BerkeleyDB 1.85)
 • produkty Mozilla - natywna obsługa key4.db (SQLite3) - usunięte 6MB sterowników key4
 • wielokrotne wciśnięcie przycisku w oknie eksportu powoduje zapis
 • automatyczna optymalizacja pliku oui.txt
 • FileZilla2 - optymalizacja deszyfrowania, dodany ostatni login/hasło
 • FileZilla3 - nowe formaty plików
 • DeluxeFTP 6.x - poprawione odzyskiwanie znaków narodowych
 • Przeciągnij i upuść plików lub katalogów na główne okno powoduje odzyskiwanie z wybranych lokalizacji
 • LeaderTask - poprawiona błędna identyfikacja hasła jako hash
 • optymalizacja wyszukiwarki online funkcji skrótu
 • dodane w menu systemowym: minimalizuj do zasobnika systemowego
 • nowe parametry CLI:
  • -hide-to-tray - po uruchomieniu minimalizuje do zasobnika
  • -exit-after-export - po eksporcie zamyka aplikację (działa tylko z -mr -md -a)
  • -enable-symlink, -disable-symlink - aktywuje/wyłącza skanowanie dowiązań symbolicznych (pomija zapisane wcześniej ustawienia)
  • -enable-smartscan, -disable-smartscan - aktywuje/wyłącza inteligentne skanowanie (pomija zapisane wcześniej ustawienia)
  • -hash-action <id> - po znalezieniu funkcji skrótu podejmij następującą akcję:
   • 0 - zapytaj
   • 1 - szukaj w internecie
   • 2 - ignoruj
 • Maxthon - odzyskiwanie z plików .mxbackup
 • blokowanie przycisku Narzędzia podczas skanowania
 • Protected Storage, Broadcom backup, Directory Opus, Opera 6.x - poprawiono terminowanie haseł
 • eksport csv, txt - poprawiony błąd eksportu pierwszych 256 znaków
 • eksport csv, txt - eksport do pliku UTF8 z sygnaturą BOM (naprawione błędy znaków narodowych)
 • Trillian 3.x-5.x - poprawione odzyskiwanie hasła
 • Hash VxWorks5 - poprawione wyliczanie sumy kontrolnej
 • Hash MotorolaDOCSIS - dodany
 • ręczne dekodowanie: dodane nowe funkcje skrótu, nazewnictwo:
  • p - padding: 1 - 0x01, 128 - 0x80
  • r - rounds
  • so - swap order
 • Avant Browser - aktualizacja do wersji 2016, odzyskiwanie z kopii zapasowej

recALL 16.11b6

Przeglądarki internetowe

 • Otter Browser beta 11

FTP

 • MicroFTP 2000 2.x

Programy pocztowe

 • Ultrafunk Popcorn 1.x
 • nPOP 1.x
 • Advanced Email Checker
 • OE Classic 1.x-2.x

Bazy danych

 • Robomongo 0.9

Gry

 • Kalypso Media Launcher

Routery

 • HGU HG326UE

Poprawki

 • GG11 - powiązanie z menedżerem systemów
 • XFire - optymalizacja deszyfrowania
 • Naprawiony eksport do plików/katalogów z cyrylicą w nazwie
 • Naprawione skanowanie katalogów z cyrylicą w nazwie
 • Możliwość pominięcia dowiązań symbolicznych w katalogach (zmniejsza liczbę duplikatów, przyspiesza skanowanie, domyślnie włączone dla trybu ręcznego, wyłączone dla trybu automatycznego)
 • Arora Browser - naprawiony wyciek pamięci
 • Pegasus Mail - naprawiony wyciek pamięci
 • IMVU - dodane odzyskiwanie danych z innego formatu zapisu
 • Orbit Downloader - poprawione deszyfrowanie haseł
 • PowerArchiver - aktualizacja do wersji 2016
 • poprawiony błąd ładowania biblioteki advapi32.dll
 • zmiana sposobu ładowania biblioteki wlanapi.dll
 • naprawiono uruchamianie programu na Windows 2000, Windows XP (SP1-SP2)
 • programy pocztowe: rozpoznawanie portu 119 jako nntp
 • dodana wyszukiwarka w wynikach
 • kolorowanie parzystych/nieparzystych wierszy oraz możliwość zmiany koloru w opcjach
 • filtrowanie danych

recALL 16.10b5

Przeglądarki internetowe

 • UC Browser 5.x

FTP

 • SecureFX 6.x
 • NppFTP 0.26

Poprawki

 • Aktualizacja kompilatora do stabilnego wydania Lazarus 1.4.4 i FPC 2.6.4
 • Zmiana modułu jednostronnej funkcji skrótu z DCPcrypt na RHL recALL Hash Library http://download.keit.co/source_code
 • Zmiana deszyfrowania z DCPcrypt na RCL recALL Cipher Library
 • Dodana informacja w komunikacie eksportu o ścieżce docelowego pliku
 • Inteligentne skanowanie
 • Menu konfiguracyjne
  • możliwość ukrywania nazwy użytkownika / hasła - dostępne po dwukliku
  • automatyzacja akcji dla funkcji skrótu (pytaj, znajdź w internecie, ignoruj)
  • inteligentne skanowanie (pomija niektóre typy plików)
  • możliwość przywrócenia powiadomienia o braku uprawnień administracyjnych
  • możliwość wyboru języka
 • autotest programu - weryfikacja czy wszystkie funkcje wewnętrzne programu są sprawne
 • Menedżer systemów - dodana wersja systemu oraz identyfikator platformy
 • wszystkie VNC: optymalizacja deszyfrowania DES
 • Wbudowany moduł do tłumaczenia plików PO

recALL 16.05b2

Komunikatory

 • QIP 2005 alpha

Programy pocztowe

 • The Bee 1.x
 • Pegasus Mail 3.x-4.x
 • Delphi Email Client
 • DeagleSoft MailChecker 1.x

Pozostałe

 • McAfee AV (sitelist.xml)
 • Supermicro IPMIView 2.0

FTP

 • PydioSync 1.x

Routery

Pozostałe

 • TradeManager - natywne deszyfrowanie bez WinAPI
 • Beyluxe - poprawiona nazwa programu (z Bayluxe)
 • Sumavision EMR 3.0 zmiana nazwy na User Management (Sumavision EMR, Netis GPON etc.)
 • Menedżer systemów - nowa funkcja umożliwiająca odzyskiwanie haseł z programów, które korzystają ze zmiennych systemowych, identyfikatorów dysków (Volume ID), adresów MAC kart sieciowych (NIC).

recALL 15.11

Przeglądarki internetowe

 • Light Firefox
 • Microsoft Edge
 • Arora Browser 0.11

Programy pocztowe

 • Microsoft Outlook 2016
 • E.Box 1.x

Komunikatory internetowe

 • tSIP 0.1.x

Bazy danych

 • MySQL Query Browser 1.x (plain, basic, system)
 • SQuirreL SQL 3.x
 • DbVisualizer 9.x
 • HeidiSQL 9.x (normal, portable)
 • Oracle SQL Developer 3.x - 4.x
 • DBeaver 3.5.x
 • Database .NET 17.x

FTP

 • SpeedCommander 11.x-15.x
 • MasterCommander 1.x
 • muCommander 0.9
 • trolCommander 0.9.6

Gry

 • Heroes of Newerth

Pozostałe

 • FullTilt Poker
 • Soulseek NS (156, 157)
 • Soulseek Qt
 • Bitcomet 1.x
 • JDownloader 1.x (ograniczone do obiektów TC_STRING)
 • TortoiseSVN
 • PuTTY Connection Manager 0.7
 • MikroTik WinBox 3.x

Routery

 • Sumavision EMR 3.0
 • DLink (sygnatura <psitree>)
 • LevelOne (sygnatura WBR-6002)
 • DD-WRT
 • Netis 2411 (Firmware 2.1.36123)

Skanowanie historii

Nowa funkcjonalność dostępna tylko w trybie manualnym

 • Internet Explorer
 • Chrome (i podobne jak Opera 15.x/Vivaldi)
 • Firefox (i podobne)
 • Maxthon 4.x

Skanowanie autouzupełniania

Nowa funkcjonalność dostępna tylko w trybie manualnym

 • Chrome
 • Firefox

Poprawki

 • ręczne dekodowanie: hexedytor wycinał ostatnią edycję, poprawiony kursor w polu edycji
 • ręczne dekodowanie: hash VxWorks 5.x
 • ręczne odzyskiwanie: więcej opcji do ustawienia
  • gdzie? pliki, rejestr
  • co? hasła, licencje, historia, autouzupełnianie
 • MultiCommander 5.x: poprawione znaki narodowe
 • Maxthon i TradeManager: optymalizacja algorytmu deszyfrowania bazy
 • WS_FTP, Spik 2.x: poprawione terminowanie ciągów znaków (do ascii=0)
 • Microsoft Outlook: poprawione dekodowanie unicode
 • &RQ: usunięte błędne oznaczanie hasła jako hash
 • modularyzacja skanera plików (w przyszłości odzyskiwanie z obrazów dysku)
 • możliwość usuwania wyników z widoku za pomocą przycisku DEL
 • informacja o niskim poziomie uprawnień i możliwość podwyższenia
 • wyszukiwarka hash: dodatkowe sprawdzanie dużych i małych znaków w słowie

recALL 15.04

Przeglądarki internetowe

 • QtWeb Internet Browser 3.x (reg)
 • QtWeb Internet Browser Portable 3.x (ini)

FTP

 • NexusFile 5.x
 • LeechFTP 1.3
 • WiseFTP 1.x-8.x
 • Odin Secure FTP Expert 6.x-9.x
 • WinFTP 1.6.x
 • FTP Surfer 1.x
 • FTP Getter 3.x
 • Deluxe FTP 6.x
 • RapGet 1.x
 • FlashGet 1.73 - 1.9.6
 • Gene6 FTP Server 3.x (MD5)
 • JDownloader 2.x
 • USDownloader 1.x
 • DirectFTP 3.x-4.x

Komunikatory internetowe

 • Skype 4.x-6.x (hash dump)
 • Emesene 1.x-2.x

Programy pocztowe

 • CheckMail 5.x
 • Mailbird 2.x

Pozostałe programy

 • ASP Net WP Account
 • eMule 0.50 - MD5(unicode(pass)) - web interface
 • Shareaza 2.x - SHA1(unicode(pass)) - web interface
 • DC++

Pliki

 • VNC file
 • VNC address book

Licencje

 • CheckMail 5.x
 • SDR-Radio.com
 • CSE HTML Validator Enterprise Edition 15.02

Poprawki

 • ręczne dekodowanie: możliwość powiększania pola edycji
 • ręczne dekodowanie: edytor binarny
 • ręczne dekodowanie: otwórz z pliku, zapisz do pliku
 • ręczne dekodowanie: upper/lower case, reverse, zlib compress/decompress, base32 encode/decode, url encode/decode
 • Orbit Downloader: przycięcie nadmiarowych znaków
 • The Bat!: przycięcie nadmiarowych znaków, poprawiona obsługa unicode
 • WinSCP: przycięcie nadmiarowych znaków, określenie protokołów
 • FileZilla2: obsługa plików FileZilla.xml.* (np. FileZilla.xml.backup, FileZilla.xml.backup2)
 • FileZilla3: obsługa plików recentservers.xml
 • Maxthon: zmiana sposobu odczytu nazwy strony (kolejność signon → origin → action), poprawione odczytywanie loginów
 • FTP Commander: zmiana sposobu wyświetlania nazwy serwera na port:/serwer
 • FTP Control: zmiana sposobu wyświetlania nazwy serwera na port:/serwer
 • NetDrive: zmiana sposobu wyświetlania nazwy serwera na port:/serwer, drobne optymalizacje
 • UltraVNC: odczyt passwd2
 • poprawiona obsługa znaków narodowych, konwerter ANSI → UTF8

recALL 15.02

Przeglądarki internetowe

 • Sleipnir Browser - Fenrir Pass ID
 • Vivaldi 1.x

Komunikatory internetowe

 • QIP 2005

FTP

 • PilotEdit 7.x
 • FTP Voyager 9.x-16.x

Obsługa baz danych

 • pgAdmin III

Licencje

 • Microsoft Windows 8/8.1 (BIOS)

Poprawki

 • Detekcja i informacja o aktywnych procesach (maxthon.exe, firefox.exe, miranda32.exe itp)
 • Automatyczne blokowanie przycisku “Dalej” przy używaniu narzędzi dodatkowych
 • Windows Credentials: poprawiony błąd we wszystkich modułach obsługujący ten format haseł,
 • Skanowanie plików: optymalizacja przy sprawdzaniu nazw plików i sygnatur
 • Skanowanie rejestru z pliku: indeksowanie kluczy, zwiększenie wydajności parsowania
 • Skanowanie rejestru z pliku: zachowanie wielkości liter kluczy rejestru w przypadku odczytu z dysku (REGF, CREG itp)
 • Skanowanie rejestru z pliku: redukcja zużycia pamięci przy skanowaniu
 • Skanowanie rejestru z pliku: optymalizacja prędkości odczytu ROOT_KEY
 • Przeglądarka rejestru: poprawiony odczyt REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR
 • Przeglądarka rejestru: poprawiony odczyt nazw wartości ze znakami narodowymi (okno Szczegóły)
 • Przeglądarka rejestru: eksport kluczy z dowolnego źródła do formatu REGEDIT4, REGEDIT5
 • Ręczne dekodowanie: dodane CRC32
 • Zwiększenie wydajności programu, próbka 1 (274MB plików z hasłami): 282 sek do 96 sek (2.93x), próbka 2 (1.29GB różnych plików): 22 sek do 7 sek. (3.14x)
 • Tablice systemowe: ACPI (Simple ACPI firmware table provider), RSMB (SMBIOS firmware), Windows Credential (Network Password), Protected Storage
 • Internet Explorer 10.x-11.x - poprawione wielokrotne skanowanie w przypadku napotkania plików REGF, CREG itp

recALL 15.01

Programy pocztowe

 • Kaufman Mail Warrior
 • Calypso 3.x
 • Courier 3.x

FTP

 • PowerArchiver 2004-2013
 • Kaufman FTP 2

Inne

 • PokerStars

Licencje

 • Max Uninstaller 3.x
 • Icon Lover 5.x

Nowe funkcje

 • Skaner sieci bezprzewodowych
 • D-Link WPS PIN Generator

Poprawki

 • GG Lite - odzyskiwanie hasła profilowego (opcja Zapisz hasło) oraz haseł do protokołów na podstawie hasła głównego
 • ręczne skanowanie - poprawiony błąd gdy katalog zawierał znaki narodowe
 • poprawiona obsługa znaków narodowych przy odzyskiwaniu haseł

recALL 14.11

Programy pocztowe

 • Microsoft Live Mail

Komunikatory internetowe

 • &RQ
 • R&Q
 • AIM 1.x-4.7
 • Gadu Gadu 12.1-12.3

FTP

 • HFS - HTTP File Server 2.x
 • MaxFTP 6.1

Obsługa baz danych

 • JPDB Admin 1.x

Pozostałe

 • McAfee ePO 4.6 Config SQL

Router

 • Tenda W316R
 • 8level AWRT150
 • ZyXEL VMG 8924
 • Linksys WAG200

Licencje

 • TeamPipe 9.x
 • IP Net Checker
 • Amazing Slider Enterprise 4.x
 • Glary Utilities Pro 5.x
 • Snagit 12.x
 • Pepakura Designer 3
 • TSR Watermark Software
 • Digicam Photo Recovery 1.x
 • Shadow Defender
 • DivX Plus
 • Syncovery 6.x
 • Process Lasso 6.x
 • Yamicsoft Windows 7 Manager
 • Zemana AntiLogger 1.x
 • ZPAY TimeClockWindow 1.x
 • Universal Map Downloader 7.x

Ręczne (de)kodowanie

 • Cisco Type 7
 • Kalkulator funkcji skrótu: MD4, MD5, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512, RIPEMD128, RIPEMD160, TIGER128,3, TIGER160,3, TIGER192,3
 • Base64
 • HEX

Poprawki

 • Przebudowana obsługa głównego okna, umożliwiająca dodanie w przyszłości kolejnych funkcji
 • Natywna przeglądarka rejestru (REG, REGF, CREG, WINE REG)
 • Avant Browser - ujednolicone mechanizmy dekompresji plików, naprawa wycieków pamięci
 • WebDrive - optymalizacja deszyfrowania
 • Przebudowa systemu deszyfrowania danych
 • Prawidłowe wyświetlanie nazw plików gdy zawierają znaki narodowe

recALL 14.09

Przeglądarki internetowe

 • Mozilla Firefox 32

FTP

 • WinSCP 2.x - 5.x - obsługa danych zapisanych w rejestrze
 • CodeLobster PHP Edition 5.x
 • HyperSnap 7

Komunikatory

 • 3CXPhone 6.x
 • SFLphone 1.4.x
 • Ekiga 4.x
 • Jitsi 2.x

Pozostałe

 • Plus Internet (APN / Login / Hasło)

Licencje

 • uMark 5.0
 • Advanced Batch Converter 7.x
 • Aidfile Recovery Professional 3.x
 • AlterCam
 • Bigasoft Video Downloader Pro 3.x
 • CodeLobster Php Edition Pro
 • CodeLobster Php Edition
 • Total Image Converter
 • Evaer Video Recorder for Skype
 • GiliSoft Video Editor 6.x
 • GiliSoft USB Stick Encryption 5.x
 • GiliSoft File Lock Pro 6.x
 • GiliSoft Secure Disk Creator 6.x
 • GiliSoft Full Disk Encryption 3.x
 • GiliSoft File Lock 8.x
 • GiliSoft Movie DVD Creator 5.x
 • GiliSoft DVD Region CSS Decryption 2.x
 • GiliSoft DVD Ripper 4.x
 • GiliSoft Audio Recorder Pro 5.x
 • GiliSoft Audio Converter Ripper 5.x
 • GiliSoft SlideShow Movie Creator 6.x
 • GiliSoft Video Converter 8.x
 • GiliSoft Screen Recorder 4.x
 • GiliSoft Privacy Protector 4.x
 • GiliSoft Private Disk 5.x
 • GiliSoft Audio Editor 1.x
 • GiliSoft RAMDisk 6.x
 • GiliSoft USB Lock 4.x
 • GiliSoft Exe Lock 4.x
 • XYplorer 14.x
 • SyncBackPro 6.x
 • Drive Cloner Rx 5.x
 • EASEUS Todo Backup Advanced Server 7.0.0.1
 • GridinSoft TrojanKiller
 • HyperSnap 7
 • Idoo Video Editor 3.x
 • Loaris Trojan Remover 1.x
 • QuarkXPress 10.x
 • Screenpresso Pro 1.x
 • GardenPlanner 3.x

Formaty plików

Poprawki

 • Parametry do obsługi z CLI:
/a - auto scan
/md <directory> - manual scan directory
/mr - manual scan registry
/s <file name> - export filename
/sf <file format> - export file format
 csv
 txt
 html
 zip
 keepass
/e - emulate

example: recall /mr /md “c:\test\firefox 32” /s “c:\test.zip” /sf zip

recALL 14.08c

Poprawki

 • odzyskiwanie danych z błędnie zapisanego rejestru (ROOT_KEY)

recALL 14.08b

Programy pocztowe

 • Microsoft Outlook 2013

Poprawki

 • eksport plików ZIP ze znakami narodowymi w nazwie
 • automatyczne usuwanie zdublowanych wpisów (mogło występować przy podwójnym skanowaniu 32- i 64-bit)

recALL 14.08

Przeglądarki internetowe

 • 360 Browser 7.x
 • BlackHawk 2.x
 • K-Meleon 1.x

eMail

Obsługa baz danych

 • Database .NET 11.x
 • Hopper 1.x

FTP

 • Rightload 1.x-2.x
 • iFTP 2.x

Inne

 • KiTTY 0.x

Licencje

 • Sketch Drawer 1.4
 • MunSoft Easy Archive Recovery
 • MunSoft Easy Mail Recovery 2.0
 • 1-abc.net Registry Washer
 • EaseUS Todo PCTrans Pro 6.5
 • Softorbits Video Watermark Maker
 • Stayfocused Pro 2.x
 • MiniTool Partition Wizard Pro 8.1.1
 • MiniTool Power Data Recovery
 • MultiView Inpaint 1.2
 • File Marker Pro 1.0
 • Aiseesoft iPhone Transfer 7.0.30
 • Cosmetic Guide 2.2.1
 • CaptureSaver 4.3.0
 • uRex Videomark Platinum
 • !Easy ScreenSaver Station 3
 • !Easy ScreenSaver Station 4
 • !Easy ScreenSaver Station 5
 • 3D Image Commander
 • 3D Matrix Corridors Screensaver
 • 3D Me Now
 • 3D Video Converter
 • 3D Video Player
 • 3D-Album Commercial Suite
 • 3D-Album TR
 • 3DMiracle
 • 3DMonster
 • 5 clicks
 • A Rob Fantastic MP3 Encoder
 • AAA LOGO
 • Acala AVI DivX MPEG XviD VOB to PSP
 • Acala DivX to iPod
 • Acala DVD 3gp Ripper
 • Acala DVD Audio Ripper
 • Acala DVD Copy
 • Acala DVD Creator
 • Acala DVD iPod Ripper
 • Acala DVD Ripper
 • Acala DVD Zune Ripper
 • Access Password Recovery Genie
 • AccuTagger
 • AceMoney
 • ACPsoft PDF Converter
 • Acronis DiskDirector
 • Acronis UniversalRestore
 • Active Desktop Album
 • Active Keyboard
 • Active SMART
 • ActivePrint
 • ActivSocket
 • ActMon Password Recovery XP
 • Actual Search & Replace
 • Adblock Pro
 • AdminToys
 • Adroit
 • Advanced Batch Converter
 • Advanced Direct Remailer
 • Advanced Media Recovery
 • Advanced PC Tweaker
 • Advanced Zip Repair
 • AdwareX Eliminator
 • Agent Ransack
 • Agnitum Outpost Firewall
 • Ahead InCD
 • AI RoboForm
 • AirplanePDQ
 • Akilys
 • AlbionXP
 • AlgoLab Raster to Vector (R2V) Conversion Toolkit
 • AlienTools PDF Generator
 • All-in-1 Mobile Video Converter
 • Altiris Virtualization Agent
 • AlwaysUp
 • Amabilis 3D Canvas 6
 • Amabilis 3D Canvas 7
 • Amabilis 3D Canvas 8
 • Analyzer XP
 • Ancestral Author
 • APA Vedic Astrology Software
 • Apex PowerPoint Screensaver Maker
 • Aplus Video to iPod Converter
 • ArsInformatika
 • Arum Switcher
 • Asap
 • Asf Seek Maker 2.0
 • Asf Seek Maker 2.2
 • ASPack
 • ASProtect
 • AspEmail
 • AspJPEG
 • AspPDF
 • AspUpload 3
 • Aston
 • ATP DVD Artist
 • Atlantis Word Processor 1.x
 • Atomic ZIP Password Recovery
 • AuctionSleuth
 • Audio Recorder Deluxe
 • Auto Screenshot Maker
 • Auto-Cleaner
 • Automatic Wallpaper Changer
 • Autoplay Menu Builder
 • AutoWorld 3D Garage
 • Autumn Organizer
 • AverZip
 • AVS Video Converter 2.0
 • AVS Video Converter 4.0
 • AVS Video Editor 1.0
 • AxMan 3.0
 • BadCopy
 • Bandwidth Monitor Pro
 • BeatSlicer
 • Becky! Internet Mail
 • BeFaster
 • BeFaster Lite
 • BetterJPEG
 • Bibble Pro 5
 • Bibble Pro 6
 • BitmapShrinker
 • Blue Jet Button
 • Bluetooth Remote Control
 • Boilerplate Text Inserter
 • BootLog XP
 • BootXP 2
 • BOSaNOVA TCP/IP
 • BR Software PhotoArchiver
 • BulletProof FTP Server
 • BulletProof FTP Client
 • Byte Doctor Pro
 • C-Organizer Pro
 • Cache Compactor
 • CapeSoft Email Server
 • Capture Professional 5
 • Capture Professional 6
 • CD2HTML
 • CDMenu
 • CDWinder
 • Cheetah DVD Burner
 • Chily Registry Cleaner
 • Chipcard Master
 • Chris PC-Lock
 • ChrisTV Online!
 • Clean Disk Security
 • Clean My Registry
 • CleanKeeper
 • Cleanse Uninstaller Pro 4
 • Cleanse Uninstaller Pro 5
 • Cleanse Uninstaller Pro 6
 • Cleanse Uninstaller Pro 7
 • Cleanse Uninstaller Pro 8
 • Cleanse Uninstaller Pro 9
 • Clickteam Install Maker Pro
 • Clickteam Patch Maker
 • Closer
 • CodeCharge Studio
 • CodedColor PhotoStudio Pro
 • CodeLobster v1.0 Handle Code Editor
 • CodeWiz
 • CompanionLink
 • Cool Edit Pro 2
 • Cool Recorder
 • CopperCube
 • CoreAVC Pro
 • CoverXP
 • CreateInstall 2000
 • Crystal Clean
 • Crystal FTP
 • CuteFTP
 • DataStudio
 • DBF Viewer 2000
 • DeHelper
 • Delete Duplicate Files
 • Delphi Source formatting Wizard
 • Depot
 • DeskTool
 • DesktopScan
 • DevPlanner
 • DFX Plugin 10-16
 • Digital Photo Cut 2
 • Direct Folders
 • Directory Catalog
 • DiskData
 • DiskShop
 • DisplayFusion
 • djDecks
 • DLL Explorer 3.0
 • DOC Regenerator 2.0
 • Document Trace Remover
 • DonationCoder Processtamer
 • DOS2USB Home Edition
 • DoubleLook
 • DoubleSafety
 • Download Accelerator Plus
 • Dr.Eye
 • Dr.Salman's Windows Power Tools 4.x
 • Dream Aquarium
 • Driver Checker
 • Driver Magician
 • DriverScanner
 • Duplicate File Cleaner
 • Duplicate File Detector
 • DVBViewer
 • DVD Audio Extractor
 • DVD Profiler
 • DVD Region-Free
 • DVD Ripper Wizard
 • DVD-lab
 • DVD2One
 • DVDAuthorPro
 • DVDIdle Pro
 • DVDInfoPro
 • E-mail Extractor Express
 • Easy Autorun Creator
 • Easy CD-DA Extractor 4.x-11.x
 • Easy Flash Maker
 • Easy Gif Maker
 • Easy Lanceur
 • Easy Media Cover
 • Easy Mosaic 2005
 • Easy Password
 • Easy Screensaver Maker
 • EasyBanner 3
 • EasyBanner 4
 • EasyDeejay
 • Easy-Hide-IP
 • EDrawSoft Flow Chart
 • ElectriCalm 3D Screensaver
 • Elprime Clock Pro
 • Elsasoft SqlSpec
 • Email Spider
 • eNotebook
 • EO Video
 • Equation Wizard
 • Er-Ya Guvenlik Kamerasi
 • Espion Pro
 • ethosBASIC
 • EventSentry
 • Evidence Smart
 • ExamXML
 • Exe Password
 • EximiousSoft GIF Creator
 • Exporter Pro
 • Express Accounts
 • Extra DVD Copy
 • Extra DVD Ripper
 • F-PROT Antivirus for Windows
 • Fahrtenbuch
 • Fantom CD
 • Fast DVD Ripper
 • Fast Video Converter
 • Fast Video Indexer
 • FastPictureViewer
 • Feuer NFO File Maker
 • FileRecoveryAngel
 • FinalRecovery
 • FlareFX
 • Flash Vampire
 • Flash Video Capture
 • FlashGet
 • Flv Downloader
 • FLV Mate
 • Folder Content Maker
 • Folder Guard
 • FolderIcon XP
 • FormDocs 7
 • FortKnox Personal Firewall
 • fragMOTION
 • FreeMem Professional 5
 • FrHelper
 • Fudeoh 6.x-8.x
 • G6 Ftp Server
 • G6 Renamer
 • Game-Cloner
 • GetWebPics
 • GIF Movie Gear
 • Gif To Swf Converter
 • GifClean32
 • Give Me Too
 • Golden 32
 • Golden Section Organizer
 • GoldWave
 • gotoMaxx pdfMAILER
 • GPSMapEdit
 • gSyncit
 • HDD Observer
 • HEARO Player
 • Here it is!
 • Hide My Messenger
 • HiDownload
 • HiDownload Platinum
 • Historykill 2003
 • Holdem Manager
 • Hormonal Forecaster
 • Hot CPU Tester
 • HotPotatoes
 • htm2chm
 • HTML Text Extractor
 • IBOLEDb Driver
 • Icepine Video Converter Pro
 • iDeduper
 • IISMods: Mod_Rewrite
 • Image-Line FL Studio
 • ImageCycler
 • Inbit Messenger
 • Installer2GO
 • Internet Cyclone
 • Internet Password Recovery Toolbox
 • IP Monitor
 • iPod
 • ISOpen
 • iSpring Presenter 4-6
 • KCam 4
 • Key Transformation
 • Kingdia DVD to AVI VCD SVCD Ripper
 • Kingdia CD Extractor
 • Kingdia DVD Audio Ripper
 • Kingdia 3GP Video Converter
 • Kingdia Apple TV Video Converter
 • Kingdia DVD Ripper
 • Kingdia DVD to 3GP Converter
 • Kingdia DVD to iPod Converter
 • Kingdia DVD to MP4 Converter
 • Kingdia DVD to PSP Converter
 • Kingdia DVD to Zune Converter
 • Kingdia iPod PSP 3GP MP4 AVI Video Converter
 • Kingdia iPod Video Converter
 • Kingdia PSP Video Converter
 • Kingdia Zune Video Converter
 • Konvertik
 • Krakout
 • KRyLack Password Recovery
 • Kurzweil 3000
 • LANChat Enterprise
 • LeapFTP
 • Listary
 • M-MACBETH
 • Mac Blu-ray Player
 • Maeka Deskmates
 • MagicVoice 3
 • Mail Enable
 • MailWasher Pro
 • MarkAble 2.x-3.x
 • Matrix Saver V2
 • MDI Converter
 • Mediafour MacDrive 2000
 • Mediafour XPlay
 • Mediafour MacDrive 7
 • MediaMonkey
 • MemoriesOnTV
 • Memory Savior
 • Metafile Companion
 • MHT Quick Saver
 • Micro DVD Player
 • Mihov Mail Sender
 • Mindjet MindManager 7
 • MindSoft Utilities XP
 • Mini Finance Calculator
 • MiniCapture
 • Movienizer
 • MP3 Remix
 • MPEG4 Direct Maker
 • MP3 Resizer
 • MP3 Splitter and Joiner
 • MSN Messenger Monitor Sniffer
 • Multi Password Recovery
 • myJAL Java Application Loader
 • MYPCOK
 • Navitel Navigator
 • Neevia docCreator
 • NetAdvantage 2004 Vol.1 4.1
 • NetCaptor
 • NetLimiter 2
 • Netopia Timbuktu Pro
 • NetScat Extreme Installer
 • NeuralNetAssistant
 • New Novelist
 • NextFTP
 • NoClone 2007
 • NovaNet-WEB Backup
 • Nufsoft Ace Pro Screensaver Creator
 • Nufsoft Nature Illusion Studio
 • Nufsoft Water Illusion Screensaver
 • Nufsoft Water Illusion Screensaver Creator Pro
 • OcLock Security
 • Oak Telecom - Advance for Windows 2.x
 • Odin Blu-ray DVD Ripper Platinum
 • Odin Blu-ray to AVI Converter
 • Odin Blu-ray to FLV Converter
 • Odin Data Recovery Professional
 • Odin iPhone DVD Ripper
 • Odin Password Secure Manager
 • Odin U Disk Encrypt Creator
 • Odin Video Converter
 • Odin Windows Mobile DVD Converter
 • Oliver
 • Online TV Player
 • Ositis WinProxy
 • Online Video Hunter Pro
 • Plato DVD Copy
 • Plato DVD Creator
 • Plato DVD DivX Ripper
 • Plato DVD iPod Ripper
 • Plato DVD Ripper
 • Plato DVD to AVI Converter
 • Plato DVD to DivX XviD Ripper
 • Plato DVD to iPod Converter
 • Plato DVD to MP3 Ripper
 • Plato Safe Password Manager
 • Plato Video Converter
 • Plato Video Joiner
 • Plato Video to iPod Converter
 • Plato Video to iPod PSP 3GP
 • PageGenie Pro
 • PageSaver
 • PanoramaStudio 2 Pro
 • PanoramaStudio 3 Pro
 • PartitionRecovery
 • Parental Spy
 • Partition Commander
 • Partition Find and Mount
 • PassWD2000
 • PC Washer
 • PentaZip
 • Perfect Uninstaller
 • Phasma 5
 • Phasma 6
 • Photo Gadget Pro 2.x
 • PhotoRescue
 • Photovido
 • PhotoZoom Pro 2
 • PIC Simulator
 • PIC Simulator IDE
 • PicturesToExe
 • PixFiler
 • PixGPS
 • Play the Web
 • PocketInformant
 • PopupCalendar ASP.NET 2.x
 • PopUpCop
 • PowerCmd
 • PowerStrip
 • priPrinter
 • PrivateZone
 • ProPoster
 • Proxy Master
 • ProxyCap
 • PSX Multi Converter
 • PythonCore
 • QDesign MPEG Audio Codec
 • Qimage
 • QPILE Master
 • Quick Batch File Compiler
 • R-Wipe&Clean
 • Radish HTML Lock
 • Recover Keys
 • Recovery Toolbox for Outlook
 • RegCure
 • ReGet Deluxe
 • RegGenie
 • Registry Clean Expert
 • Registry Defragmentation
 • Registry First Aid Platinum 5
 • Registry First Aid Platinum 6
 • Registry First Aid Platinum 7
 • Registry First Aid Platinum 8
 • Registry Fix 7
 • Registry Fix 8
 • Registry Mechanic
 • Registry Optimierer
 • RegistryBooster
 • RegRun Security Suite
 • RegTool
 • RegWorks
 • Remote Backup
 • Replay Screencast
 • Replay Converter
 • Report Computer Usage
 • RightAutorun
 • RivalLights 1.1 Screensaver
 • RTOS-32
 • Schweser Pro 2008-2010
 • Security Guard
 • Sibelius 4-8
 • Smart FAT Recovery
 • Smart Flash Recovery
 • Smart Image Recovery
 • Smart NTFS Recovery
 • Smart Partition Recovery
 • Smart PC
 • Smart PC Magic Speed
 • Smart PC My Privacy Online
 • Smart PC Professional
 • Smart PC Startup Booster
 • Smart Data Recovery
 • Smart Data Scrubber
 • Smart Diary Suite 4-5
 • SoftCam 1.x
 • SMdotNET
 • Sonic CinePlayer
 • Sonic Back-Up MyPC
 • SmartVersion
 • SolidWorks
 • SolidWorks Security
 • Source Insight 2.x-4.x
 • Steganos Security Suite 6.x-9.x
 • SourceSafe 7
 • SourceSafe 8
 • SimpleCopier
 • SnifMon
 • SocksChain
 • Smart Password Manager
 • Software Catalog
 • SketchUp 3D
 • Santana Builder
 • ScanStar Spectrum Commander
 • Scooby Doo Screen Saver
 • Screen Protractor
 • SecureZIP
 • Secret Record 3
 • Scientific Workplace 5.00
 • Screen Recording Suite
 • Serene Aquarium
 • Setup2GO
 • ShellToys
 • Slayer 2
 • SoftDisk
 • Softick Card Export
 • SolidConverterPDF
 • Swf To Gif Converter
 • System Cleaner 2001
 • SOTI Pocket Controller
 • Sound Designers Plugins
 • Sound Editor Pro
 • Speed Test Pro
 • Splats HTML for Photos
 • Spy Emergency
 • SQL Script Builder
 • SSReader
 • StationRipper
 • Stereoscopic Player
 • Streaming Audio Recorder
 • Super Flexible File Synchronizer Pro
 • Super Rabbit Magic Set
 • Super Utilities
 • TB 6.x-7.x
 • Tag&Rename
 • Talking 2 Desktop
 • Talking E-mail
 • Tansee iPod Transfer
 • Texas Calculatem
 • The Complete Genealogy Builder
 • The Living CookBook
 • The Spyware Killer
 • ThumbsPlus
 • TimeTrax
 • Tiny Firewall
 • TMPGEnc DVD Author 1.0
 • Tobit ClipIncPlayer
 • TotalPad
 • Tracks Eraser Pro
 • TraktorDJStudio 2.x-3.x
 • Tray Helper
 • Troubadour Karaoke
 • TTEdit 3.00
 • TurboLaunch
 • TweakRAM
 • UltraDVD
 • UltraNetSniffer
 • UltraTagger
 • UniChat
 • UOAssist
 • URL Helper
 • USA DVD Video MP4 Converter
 • USA DVD Video XviD Converter
 • USA DVD to iPod, PSP, 3GP, PPC, H264 & MP4 Converter
 • USB Disk Security
 • USB Safely Remove
 • WinZip Self-Extractor
 • Web Auto
 • Web Easy Professional
 • Web Link Validator
 • Web Screen Saver
 • Web Thumbnailer
 • WebcamXP
 • WebExe
 • WebFTP 3
 • WebSite Watcher
 • WebSpeedReader
 • WhiteSmoke
 • WhiteSmoke Translator
 • WinAVI MP4 Video Converter
 • WinAVI Video Converter
 • WinCopyDVD
 • WinCAM
 • Windows LPR Spooler
 • Windows Password Cracker
 • WindowSpace
 • WinGuard Pro
 • WinGuides Tweak Manager
 • WinISO
 • WinMend Data Recovery
 • WinMend Disk Cleaner
 • WinMend History Cleaner
 • WinMend Registry Cleaner
 • WinMend System Doctor
 • WinNavigator
 • WinNC 2.x-5.x
 • WINner Tweak
 • WinPatrol
 • WinRoute
 • WinTone
 • WinX DVD Player
 • WinX DVD Ripper
 • WinX HD Video Converter
 • WinXP Manager
 • WMA to MP3 Encoder
 • Word Password Recovery Genie
 • Wom
 • WordSTAR
 • World Saver 3D
 • WorldTV
 • WS_FTP
 • WWW2Image
 • WYSIWYG Web Builder
 • VCDCut
 • VectorWorks
 • vIBIS
 • VideoDownloadWizard
 • VinylStudio
 • VIPstegano
 • Virus Chaser
 • Virus Protect
 • VirusScan Enterprise
 • Vistanita DeDuplicator
 • Visual CertExam Suite
 • Vocabilis / Open Book
 • VoodooLights Screensaver
 • VoptXP
 • VRay
 • VueScan
 • XnView
 • XP Repair Pro
 • XP Tools
 • XUS Desktop
 • XUS PC Lock
 • YouTube Downloader Suite
 • Z80 Simulator
 • Z80 Simulator IDE
 • Zentimo
 • Zero Popup
 • Zip Password Reminder
 • Zip Recovery Toolbox
 • KeyWords
 • Baby Drive
 • Mini Golf
 • Magic Farm
 • Mad Magic
 • Dragon
 • Numericon
 • Flowers Story
 • Jigsaw Butterflies
 • Jigsaw Flowers
 • Jigsaw Geddes Garden
 • Jigsaw Great Art
 • Jigsaw Kinkade
 • Jigsaw Kinkade Holiday
 • Jigsaw Landscapes
 • Jigsaw Lighthouses
 • Jigsaw Medley
 • Jigsaw Medley 2
 • Jigsaw Pets
 • Jigsaw Starter
 • Jigsaw USA Starter
 • Jigsaw Variety
 • Jigsaw Wyland
 • Nick-Jigsaw Blue
 • Nick-Jigsaw Dora
 • Nick-Jigsaw Neutron
 • Nick-Jigsaw Odd
 • Nick-Jigsaw Sponge Bob
 • Spelvin
 • BookWorm Deluxe
 • Pacific Heroes
 • Diegos Rescue Adventure 3-D
 • Chicken Invaders 2
 • Dino and Aliens
 • Insaniquarium Deluxe
 • Catan: The Computer Game
 • A Series of Unfortunate Events
 • Word Craft
 • Bricks of Egypt
 • Bricks of Camelot
 • Su-Doku Quest
 • Aloha Solitaire
 • Ancient Sudoku
 • Ancient Trijong
 • Incrediball
 • Magic Match
 • Granny in Paradise
 • Chicken Invaders 2: Christmas Edition
 • Island Wars 2: Christmas Edition
 • Jewel of Atlantis
 • Treasure Island
 • Treasures of the Deep
 • Bengal: Game of Gods
 • Galapago
 • Penguin vs Yeti
 • Luxor 2
 • Marble Blast XP
 • Mission Paintball Powered Up
 • Super Soaker Water Fight
 • Peak Performance Snowboarding
 • Kool Kart Racers
 • Bubble Bonanza
 • Buggin Out
 • Freaky Freezeday
 • SpongeBob Pizza Toss
 • Timmy Roach Rampage
 • Totem Treasure 2: Dreamcatcher Dollars
 • Zodiac Tower
 • Baby Drive
 • Chicken Invaders 3
 • A Pirates Legend
 • Littlest Pet Shop My Teeniest Town
 • Transformers Battle Universe
 • Dress Shop Hop
 • 7 Artifacts
 • Babblix
 • Bubbletown
 • Camelias Locket: A Tale of Dead Jim Cane
 • Build In Time
 • Call of Duty: Modern Warfare 2
 • The Club
 • Sacred Gold
 • DiRT 2
 • Unreal Tournament III
 • Rainbow Six Vegas
 • Rainbow Six Lockdown
 • Rainbow Six Vegas 2
 • Brothers in Arms: Road to Hill 30
 • Blazing Angels: Squadrons of WWII
 • Blazing Angels 2: Secret Missions of WWII
 • The Settlers: Heritage of Kings
 • The Settlers: Rise of an Empire
 • Dawn of War II
 • Crysis Wars
 • Dead Space
 • Two Worlds
 • S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky
 • Dawn of War II: Chaos Rising
 • Street Fighter IV
 • Far Cry 2
 • Tropico 3
 • Battlefield: Bad Company 2
 • Painkiller
 • ArmA II
 • Batman: Arkham Asylum
 • Call of Duty: Black Ops
 • Dead Rising 2
 • Dead Space 2
 • Dragon Age: Origins: Ultimate Edition
 • Dragon Age: Origins: Ultimate Edition DLC
 • Need for Speed Hot Pursuit
 • The Sims 3
 • Assassins Creed: Brotherhood
 • Ship Simulator Extremes
 • MLB 2K10
 • Mafia II
 • Homefront
 • Star Wars: Battlefront II
 • Joint Task Force
 • NBA 2K11
 • TrackMania United Forever
 • Men of War
 • NecroVisioN
 • Kane and Lynch
 • BioShock 2
 • Doom 3
 • Doom 3: Resurrection of Evil
 • Juiced 2
 • Star Trek: Online
 • Test Drive Unlimited 2
 • Bulletstorm
 • Crysis 2
 • Crysis 2
 • Darkspore
 • Ship Simulator Extremes
 • Ship Simulator 2006
 • Ship Simulator 2008
 • Ship Simulator 2010
 • Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Age of Empires III: The WarChiefs
 • Age of Empires III
 • Age of Mythology: The Titans
 • Age of Mythology
 • Close Combat: A Bridge Too Far
 • Dungeon Siege: Legends of Aranna
 • Dungeon Siege II
 • Dungeon Siege
 • Fable: The Lost Chapters
 • Flight Simulator X
 • Flight Simulator 9
 • Freelancer
 • Halo: CE
 • Halo
 • MechWarrior Clan Pak
 • MechWarrior IS Pak
 • MechWarrior: Mercenaries
 • Midtown Madness
 • Midtown Madness 2
 • Monster Truck Madness 2
 • Rise of Nations: Rise of Legends
 • Rise of Nations
 • Train Simulator
 • Urban Assault
 • Zoo Tycoon 2
 • TimeShift
 • Chris Sawyer
 • Axis & Allies
 • Diablo II
 • Diablo II: Lord of Destruction
 • Cave Days
 • HangMan Wild West 2
 • Christmasville
 • Cradle of Persia
 • Agatha Christie: Peril at End House
 • Wonderland
 • Aqua Words
 • Babysitting Mania
 • Magic Ball
 • Boulder Dash
 • Doggie Dash
 • Puzzle Word
 • Super Collapse
 • Astro Avenger 2
 • Gold Miner
 • HangStan
 • Snowy: The Bears Adventure
 • Jewel Quest
 • Around 3D
 • Dark Archon
 • Super Mahjong
 • Platypus
 • Farm Frenzy 2
 • Alpha Ball
 • Amazing Adventures: Around the World
 • Slingo Supreme
 • Slot Words
 • ParkingDash
 • Alice Greenfingers 2
 • Kasparov Chessmate
 • Feeding Frenzy
 • Alien Shooter
 • Wik and the Fable of Souls
 • Wild Tribe
 • Bettys Beer Bar
 • TextTwist
 • Adventures of Robinson Crusoe
 • Balloon Blast
 • Word Craft
 • Bricks of Egypt
 • Gold Miner Joe
 • Cubes Invasion
 • Ricochet: Recharged
 • Mahjong Medley
 • Spellunker
 • DDD Pool
 • Trivia Machine
 • Void War
 • Chainz
 • Word Harmony
 • Feed the Snake
 • Strike Ball
 • Treasure Machine
 • 50 Castles
 • CheboMan
 • Blox World
 • Superstar Chefs
 • Snail Mail
 • Big Kahuna Reef
 • MahJong Quest
 • Ballistik
 • Shape Shifter
 • Snow Ball
 • Jigsaw 365
 • Gold Sprinter
 • BookWorm Deluxe
 • BrixoutXP
 • Magic Inlay
 • Global Defense Network
 • AquaPOP
 • Weave Words
 • Gravity Gems
 • BreakIn
 • Brix Former
 • Digger
 • Mad Cars
 • Turtle Odyssey
 • River Raider II
 • Lexi Castle
 • Big Kahuna Words
 • Grump
 • BeeslysBuzzwords
 • Machine Hell
 • Break Ball 2 Gold
 • Super Bounce Out
 • Warblade
 • Bricks of Camelot
 • Air Strike II: Gulf Thunder
 • ABC Island
 • Zzed
 • 5 Spots II
 • Funny Creatures
 • AddEmUp
 • Fresco Wizard
 • Luxor
 • 5 Card Slingo
 • Wonderland: Secret Worlds
 • Bombard Deluxe
 • Charm Tale
 • Age of Castles
 • Docker Sokoban
 • Word Slinger
 • Bubblefish Bob
 • Triptych
 • Funky Farm
 • Hyperballoid Complete
 • Ancient Seal
 • Gamehouse Word Collection
 • Ricochet Xtreme
 • JigWords
 • ClashNSlash
 • Pulsarius
 • Avalanche
 • Kick Shot Pool
 • Anime Bowling Babes
 • Fruit Lockers
 • Swarm
 • Tumblebugs
 • Fairy Words
 • Star Defender 2
 • Slyder Adventures
 • Virticon Millennium
 • Aquacade
 • Oasis
 • Diner Dash
 • Sunny Ball
 • Invadazoid
 • Gamino
 • Alien Abduction
 • Spellagories
 • Jungle Heart
 • Absolute Blue
 • War Chess
 • Last Galaxy Hero
 • Aloha Solitaire
 • Fish Tales
 • Buzzy Bumble
 • Crime Puzzle
 • Snowy: Treasure Hunter
 • Mahjong Towers Eternity
 • Geom
 • Aquabble Avalanche
 • Heavy Weapon
 • Crystalix
 • Butterflight
 • Crusaders of Space: Open Range
 • Redisruption
 • Atlantis
 • Fishing Trip
 • Adventure Inlay Safari Edition
 • Zuma Deluxe
 • Musikapa
 • Aqua Slider
 • Desperate Space
 • Fiber Twig 2
 • TriJinx
 • Alien Outbreak 2: Invasion
 • Fireworks Extravaganza
 • Evil Invasion
 • Bejeweled 2 Deluxe
 • Gem Shop
 • Tanks Evolution
 • Froggy Castle 2
 • Hexalot
 • Word Jong
 • Aloha TriPeaks
 • LSP
 • Aqua Bubble
 • Totem Treasure
 • Arklight
 • Ice Age
 • Mystery Case Files: Huntsville
 • Word Wizard
 • Elythril: The Elf Treasure
 • Best Gift
 • Fish Tycoon
 • Adventure Ball
 • Action Ball Deluxe
 • Bistro Stars
 • Acropolis
 • Astral Masters
 • Tradewinds Legends
 • Jewel of Atlantis
 • Luxor Amun Rising
 • Big Kahuna Reef 2
 • Atlantis Quest
 • Aveyond
 • Saints & Sinners Bowling
 • Super Groovy
 • Ancient Trijong
 • Super Collapse II
 • Mystery Case Files: Prime Suspects
 • Solitaire
 • Solitaire 2
 • Elite Mahjong
 • Caribbean Mah Jong
 • Atomaders
 • FlipWit
 • Live Billiards
 • 10 Talismans
 • Aquaball
 • PacQuest 3D
 • Ancient Tripeaks II
 • Think Tanks
 • Believe in Santa
 • Word Search Deluxe
 • Abundante
 • The Treasures of Montezuma
 • Mexican Motor Mafia
 • Magic Ball 3
 • Word Blitz
 • Kudos
 • Monarch: The Butterfly King
 • Jewel Quest II
 • Enchanted Forest
 • Cradle of Rome
 • Democracy
 • Peggle Deluxe
 • Virtual Villagers 2
 • The Rise of Atlantis
 • Fusion
 • BookWorm Deluxe
 • Chicken Invaders 3
 • Magic Academy
 • 80 Days
 • Agatha Christie: Death on the Nile
 • Abra Academy
 • Archipelago
 • Alice Greenfingers
 • Digby
 • Ancient Spider Solitaire
 • Astrobatics
 • Azada
 • Alien Sky
 • 7 Wonders II
 • Flip Words
 • Battleship
 • Star Defender 4
 • Ricochet: Lost Worlds
 • Aqua Bubble 2
 • Electric
 • Crimsonland
 • Planescape: Torment
 • Icewind Dale: Heart of Winter
 • The Nations
 • X-Adventure
 • ArkLight
 • Circulate
 • Cubology
 • DarkSide
 • GridLines
 • Mirror Mixup
 • Monarch
 • OddBox
 • PyraCubes
 • Scavenger
 • Sweetopia
 • Word Juice
 • Bubble Bobble Ultima
 • Lotto-Experte
 • GameSpy 3D
 • Billionaire II
 • Championship Chess All-Stars
 • Championship Hearts All-Stars
 • Fat Cat Hearts
 • ColoBlox
 • RotoBlox
 • Smart Reversi
 • Advanced Gomoku
 • Backgammon 3D
 • Okey 34 51 101
 • Caribbean Puzzle
 • BrickShooter
 • Roger Wilco
 • Soldat
 • SubmarineS
 • Sweet Games Collection
 • Men of Valor
 • Lock On 1.1: Flaming Cliffs
 • B-Jigsaw
 • Blocks eXterminator
 • Classic Puzzle Game
 • Tetrix Game Gold
 • Genesis Rising
 • Fragile Ball
 • Line Space Wars
 • DCS: Black Shark
 • Beyond Divinity
 • Divine Divinity
 • Divinity Universe
 • Kyodai Mahjongg
 • BentBend
 • SpellForce 2
 • SpellForce
 • Two Worlds
 • Grotesque Tactics
 • Twin Brothers Loto
 • Rome: Total War
 • Evil Invasion
 • Paradoxion
 • XiexieMaster
 • Griddlers Deluxe
 • Sea Dreams
 • Xtreme Tankz Madness II
 • Chess
 • Winning Eleven 8-10
 • Captain Tsubasa PES6
 • The Witcher 2: Assassins of Kings
 • Star Trek: Elite Force II
 • Transformers: Revenge of the Fallen
 • Farm Frenzy
 • Age of Empires Gold Edition
 • Star Wars: The Force Unleashed
 • Dragon Age 2
 • Worms 4 Mayhem
 • Insane
 • CheboMan
 • Close Combat: First to Fight
 • Haegemonia: Legions of Iron
 • SPORE(TM) Creepy & Cute Parts Pack
 • Full Spectrum Warrior: Ten Hammers
 • Shattered Horizon
 • Babylonia
 • Meteor
 • Titan Quest: Immortal Throne
 • Titan Quest
 • Mount & Blade
 • TheMovies Stunts & Effects
 • Dungeons & Dragons: Dragonshard
 • Hegemony Philip of Macedon
 • Marine Sharpshooter 3
 • Circulate
 • Cubology
 • Nexus: The Jupiter Incident
 • Warhammer: Battle March
 • Warhammer: Mark of Chaos
 • Sword of the Stars
 • Kohan
 • Train Dispatcher 3.1
 • Lines 98
 • OMSI - Der Omnibussimulator
 • Heimspiel HandballManager 2008
 • ShadowFlare
 • Fantasia Sango
 • Fantasia Sango 2
 • Sacrifice
 • The Settlers II: 10th Anniversary
 • Lines Deluxe
 • Kaleiball
 • Three of Heroes 6
 • Empire Earth III
 • Cataclysm
 • Homeworld
 • FreeStyle Street Basketball
 • Tiny Cars
 • Full Spectrum Warrior
 • Ricochet
 • Paladin 3a
 • Paladin 3
 • Rich 6
 • Richman 7
 • Sword of Xuan Yuan
 • Tun Town 2
 • Galactic Civilizations
 • Galactic Civilizations II
 • Sword of the Stars: Argos Naval Yard
 • Sword of the Stars: Ultimate Collection
 • Sins of a Solar Empire
 • Sins of a Solar Empire
 • Galactic Civilizations II: Ultimate Edition
 • Company of Heroes
 • Gallery App Creator 1.0.1
 • WonderFox DVD Ripper Pro
 • iResizer 2.5
 • AOMEI Partition Assistant Professional Edition 5.5
 • Aoao Video to GIF Converter 3.3
 • Apowersoft Video Download Capture
 • Ultimate Converter 3.0.4
 • Borland Delphi 7-2006
 • Borland JBuilder
 • Borland Developer Studio
 • Borland Delphi for PHP
 • Borland Interbase 7.x
 • Borland C++ BuilderX
 • Borland Together
 • Borland Optimizeit
 • Borland Kylix

Routery

 • Netis WF2411

Zmiany

 • Przebudowany moduł eksportu
 • Nowy format eksportowanych danych KeePass XML 1.x
 • Deszyfrowanie licencji Adobe

Poprawki

 • Odczyt plików .reg z kluczami Wow6432Node
 • Odczyt plików CREG (Windows 9x)
 • Skalowanie tabeli przy zmianie wielkości okna

recALL 14.06

eMail

Komunikatory

 • Miranda NG 0.9x
 • Pidgin 3.x
 • Xfire 1.x-2.x (login + sha1(password))

FTP

 • KC Software ApHeMo (Apache Health Monitoring)

Inne

 • Advanced Woman Calendar 5.2
 • LeaderTask 8.x - sync
 • EasyWebCam
 • Razer Synapse < 1.7.15
 • mRemote 1.x
 • mRemoteNG 1.x
 • mRemoteNC 2.x
 • Royal TS 1.x - 2.0
 • XBMC 12.x-13.x
 • Network Video Centralized Management Software (h264 CMS)

Licencje

 • Microsoft Windows - poprawione
 • Microsoft Visual Studio
 • Microsoft Office - poprawione
 • Jalbum
 • 1AVShare
 • Audiograil
 • TreeDBNotes
 • Faststone Capture
 • KC Software
  • K-ML
  • ApHeMo
 • Simple
  • Uninstaller 9.x
 • SuperEasy Software
  • Live Defrag
  • Video Booster
 • Tipard Studio
  • Blu-ray to MP4 Ripper 7.2.6
 • 1-abc.net Clipboard Organizer 3
 • Cute-Timer 2.3.1
 • Pavtube iOS Data Recovery
 • PT Photo Editor 1.0.1
 • PDF to X 4.0 - backup registry
 • Easy File Undelete
 • Aiseesoft
  • Total Video Converter 7.1.22
  • DVD Creator 5.1.58
 • SoftOrbits
  • Icon Maker
  • Advanced Woman Calendar 5.2
  • Photo Makeup 1.2
 • .NET Reflector 8.0
 • LeaderTask 8.x
 • FolderIcon 2.x
 • Presentation Pointer 1.4.x
 • M3 RAW to FAT32 / NTFS Converter
 • Daminion Basic 3.0
 • Polpress Faktury 6.x - 7.x
 • Engelmann Media
  • MovieSaver 4
  • MyTube 6
 • PhraseExpander 4.1
 • Auto Power-on & Shut-down
 • AoaoPhoto Digital Studio Video to Picture
 • Top Password Software Password Recovery Bundle Professional

Poprawki

 • Miranda IM, Miranda NG - szczegółowe dane po dwukliku (pełny zrzut konfiguracji)
 • skanowanie automatyczne skanuje cały dysk systemowy
 • pasek postępu przy pełnym skanowaniu dysku

recALL 14.02

Szybkie odzyskiwanie haseł

 • Claws Mail 3.x

Routery

 • Broadcom DSL (DLink, TP-Link) – sygnatura <DslCpeConfig version=”2.0″>

Poprawki

 • Odzyskiwanie licencji z Windows 8.x
 • Cisco Unified Personal Communicator 8.x poprawione odzyskiwanie haseł
 • Lepsze wsparcie dla plików REGF z systemów Windows Vista, 7, 8
 • Znaczna redukcja zużycia pamięci przy analizie plików REGF i CREG
 • Szybszy parser plików REG, REGF oraz CREG
 • Analiza plików REGF i CREG bez bufora dyskowego

recALL 14.01

Szybkie odzyskiwanie haseł

 • CuteFTP 1.x-8.x
 • Free Download Manager 3.x
 • Download Accelerator Plus 10.x
 • Mipony 2.x
 • Alt Commander 1.x
 • HDMS Headend Device Management System 2.x (MD5 – Rainbow Tables)
 • QupZilla 1.x
 • Sleipnir 5.x
 • Lunascape 6.x
 • Avant Browser 2012-2014
 • Microsoft Windows 9x Screen Saver (przez moduł CREG)

Formaty plików

 • odczyt plików rejestru
  • REGEDIT4
  • Windows Registry Editor Version 5.00
  • REGF – pliki rejestru systemu Windows NT (2000, XP, Vista, 7, 8) np NTUSER.DAT, SAM, SYSTEM
  • CREG – pliki rejestru systemu Windows 9x, Me

Poprawki

 • naprawione odzyskiwanie przez emulację

recALL 13.12

Szybkie odzyskiwanie

 • Cisco Unified Personal Communicator 7.x-8.x
 • CoD RconTool 11.x
 • Cyberduck 4.x
 • FreeCommander 2009
 • Gadu Gadu 12 (Windows/Linux – przez Wine)
 • Microsoft Internet Explorer 4.x-6.x oraz 11.x
 • Mozilla Firefox:
  • Phoenix 0.1-0.5
  • Firebird 0.6-0.7
  • Firefox 0.8-26
 • Netscape 8.x-9.x
 • MultiCommander 3.x
 • Pajączek 2.x, 4.x, 5.x
 • Staff-FTP 3.x
 • hubiC 1.x
 • Zajączek 4.x

Backup profili

 • Trade Manager 2013 (Alibaba.com) – odzyskiwanie loginu

Licencje

 • 3Planesoft Ancient Castle Screensaver
 • 3Planesoft Christmas Screensaver
 • 3Planesoft Coral Clock Screensaver
 • 3Planesoft Discovery Screensaver
 • 3Planesoft Fantasy Moon Screensaver
 • 3Planesoft Fireplace Screensaver
 • 3Planesoft Flag Screensaver
 • 3Planesoft Galleon Screensaver
 • 3Planesoft Haloween Screensaver
 • 3Planesoft Mechanical Clock Screensaver
 • 3Planesoft Nature Screensaver
 • 3Planesoft Nautilus Screensaver
 • 3Planesoft Spirit Of Fire Screensaver
 • 3Planesoft The Lost Watch Screensaver
 • 3Planesoft Tropical Fish Screensaver
 • 3Planesoft Watermill Screensaver
 • @Stake L0pht CrackLC4
 • @Stake L0pht CrackLC5
 • ACDSee 3.1
 • ACDSee 9.x
 • Acronis True Image
 • Activision Call of Duty 2
 • Activision Call of Duty 4
 • Activision Call of Duty
 • Adobe Acrobat 5.0
 • Adobe Acrobat 5.x
 • Adobe Acrobat 6.0
 • Adobe Acrobat 7.0
 • Adobe Acrobat 7.x
 • Adobe Acrobat 8.x
 • Adobe Acrobat 9.x
 • Adobe Acrobat Distiller 6.0
 • Adobe Acrobat Distiller 7.0
 • Adobe Acrobat Distiller 8.0
 • Adobe Creative Suite 2
 • Adobe Illustrator CS2
 • Adobe InDesign CS2
 • Adobe Lightroom 1.0
 • Adobe Photoshop 7
 • Adobe Photoshop CS2
 • Adobe Photoshop CS
 • Adobe Premiere Elements 3
 • Adobe Premiere Pro
 • Advanced Direct Remailer (ADR ⇐2.18)
 • Advanced Direct Remailer (ADR ⇒2.20)
 • Advanced Smartcheck 3.1
 • Advanced SystemCare 3
 • After Effects 7
 • Alcohol 120% 1.9.2
 • Alcohol 120% 1.9.x
 • Alien Skin Exposure 2.0
 • Alien Skin Image Doctor 2.0
 • Alien Skin Snap Art 1.0
 • Alien Skin Xenofex 2.0
 • All Image 1.2.3
 • Anno 1701
 • Araxis Merge 2008
 • Arcsoft Panorama Maker 3.0
 • Arcsoft Panorama Maker 3.5.0
 • Ashampoo Burning Studio 9
 • Ashampoo Core Tuner
 • Ashampoo Cover Studio 1.01
 • AutoCAD 2000,2002
 • AutoCAD 2004
 • AutoCAD 2005
 • AutoCAD 2006
 • AutoCAD 2007
 • AutoCAD 2008
 • AutoCAD 2009
 • AutoCAD 2010
 • AutoCAD Architecture 2008 (pyc)
 • AutoCAD Architecture 2009
 • AutoCAD Building Systems 2006
 • AutoCAD Building Systems 2007
 • AutoCAD Electrical 2005
 • AutoCAD Electrical 2006
 • AutoCAD Electrical 2007
 • AutoCAD LT 2000
 • AutoCAD LT 2002i
 • AutoCAD LT 2002
 • AutoCAD LT 2004
 • AutoCAD LT 2005
 • AutoCAD LT 2006
 • AutoCAD LT 2007
 • AutoCAD LT 2008
 • AutoCAD LT 2009
 • AutoCAD LT 2010
 • AutoCAD LT 98
 • AutoCAD MEP 2008
 • AutoCAD MEP 2009
 • AutoCAD Mechanical 2000i
 • Autodesk 3ds Max 8
 • Autodesk Inventor
 • Autodesk Raster Design 2007
 • Autodesk Volo View 2002-627
 • Autoplay Menu Builder 5.1
 • Avast Antivirus 5
 • Avira AntiVir Personal Edition Classic
 • Axialis IconWorkshop 6.0
 • Axialis Professional Screen Saver Producer 3.6
 • Batch Image Resizer
 • Battle for Middle Earth
 • Battlefield 1942: Road To Rome
 • Battlefield 1942: Secret Weapons of WWII
 • Battlefield 1942
 • Battlefield 2 Demo
 • Battlefield 2 Special Forces
 • Battlefield 2142
 • Battlefield 2
 • Battlefield Vietnam
 • Belarc Advisor
 • Beyond Compare 3
 • Beyond Compare
 • BitComet Acceleration Patch
 • Black and White
 • Borland Delphi 6
 • Borland Delphi 7
 • CD Labeler Gold
 • CachemanXP
 • Call of Duty 2
 • Call of Duty 4 (64bit)
 • Call of Duty 4
 • Call of Duty: United Offensive
 • Call of Duty: World at War
 • Call of Duty
 • Casir 2.2
 • Chainz
 • Chrome
 • Command & Conquer 3: Kaneメs Wrath
 • Command & Conquer 3: Tiberium Wars
 • Command & Conquer: Generals Zero Hour
 • Command & Conquer: Generals
 • Command & Conquer: Red Alert 2 Yuri’s Revenge
 • Command & Conquer: Red Alert 2
 • Command & Conquer: Red Alert 3
 • Command & Conquer: Red Alert
 • Command & Conquer: Tiberian Sun
 • Company of Heroes: Opposing Fronts (32bit)
 • Company of Heroes: Opposing Fronts (64bit)
 • Company of Heroes
 • Corel Paint Shop Pro photo X2
 • Corel VideoStudio 12 Pro
 • CorelDRAW Graphics Suite 12
 • CorelDRAW Graphics Suite X3
 • CorelDRAW Graphics Suite X4
 • Counter-Strike (Retail)
 • Counter-Strike (Retail)
 • Crysis
 • Cyberlink CDS
 • Cyberlink LabelPrint
 • Cyberlink PCM4Everio
 • Cyberlink Power2Go
 • Cyberlink PowerDVD DX MyMovie
 • Cyberlink PowerDVD DX
 • Cyberlink PowerDVD
 • Cyberlink PowerDirector 6.5 Uniplayer
 • Cyberlink PowerDirector Express 5.0
 • Cyberlink PowerDirector
 • Cyberlink PowerProducer 3.0
 • Cyberlink PowerStarter
 • DVD Profiler
 • DVDFab 5
 • DVDFab
 • DameWare NT Utilities
 • Dawn of War: Dark Crusade
 • Dawn of War: Soulstorm
 • Dawn of War: Winter Assualt
 • Dawn of War
 • Dekart SIM Manager
 • Dell Service Tag
 • DiskData
 • DonationCoder Processtamer
 • Dragon Naturally Speaking 10
 • Dream Aquarium
 • EMCO MSI Package Builder 3 Pro
 • EZB Systems – Easyboot
 • EZB Systems – UltraISO
 • Elaborate Bytes Clone DVD
 • ElcomSoft Advanced ACT! Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced ART Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced Access Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced Archive Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced Disk Catalog
 • ElcomSoft Advanced EFS Data Recovery
 • ElcomSoft Advanced IE Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced IM Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced Intuit Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced Lotus Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced Mailbox Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced Office Key Recovery
 • ElcomSoft Advanced Office Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced Outlook Express Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced Outlook Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced PDF Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced Proactive Windows Security Explorer
 • ElcomSoft Advanced RAR Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced VBA Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced Windows Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced Wireless Security Auditor
 • ElcomSoft Advanced ZIP Password Recovery
 • ElcomSoft Advanced eBook Inscriber
 • ElcomSoft Advanced eBook Processor
 • FIFA 2002
 • FIFA 2003
 • FIFA 2007
 • Final Data
 • Final Recovery
 • FinePrint 5
 • FinePrint PdfFactory Pro 2
 • FinePrint pdfFactory 8
 • Freedom Force
 • Funk Software, Inc: Proxy 5, 6 and 7 Master
 • Futuremark 3DMark03
 • Futuremark 3DMark05
 • Futuremark 3DMark06
 • Futuremark 3DMark2001 SE
 • Futuremark 3DMark2001
 • Futuremark PCMark05
 • GetDataBack for NTFS
 • GetDataBack
 • GetRight
 • Global Operations
 • Gunman Chronicles
 • HDD State Inspector
 • Half-Life
 • Hidden & Dangerous 2
 • Hide Folders XP
 • IGI 2: Covert Strike
 • IconSaver 2.2
 • Industry Giant 2
 • Internet Download Manager
 • IsoBuster
 • James Bond 007 Nightfire
 • Legends of Might and Magic
 • LimeWire Acceleration Patch
 • Macromedia Contribute Studio MX
 • Macromedia Dreamweaver 8
 • Macromedia Dreamweaver MX 2004
 • Macromedia Dreamweaver Studio MX
 • Macromedia Fireworks MX 2004
 • Macromedia Fireworks Studio MX
 • Macromedia Flash MX 2004
 • Macromedia Flash Studio MX
 • Macromedia FreeHand MX 2004
 • Macromedia FreeHand Studio MX
 • Macromedia HomeSite+ 55
 • MagicISO
 • MagicISO
 • Magix Audio Cleaning Lab Deluxe
 • Malwarebytes Anti-Malware
 • MaxDSLR 4.0
 • Medal of Honor Airborne
 • Medal of Honor: Allied Assault: Breakthrough
 • Medal of Honor: Allied Assault: Spearhead
 • Medal of Honor: Allied Assault
 • Medal of Honor: Allied Assault
 • Medal of Honor: Pacific Assault
 • Medal of Honor
 • Media Monkey 3.x
 • Mediafour MacDrve 7.x
 • Medieval II Total War
 • MemoriesOnTV
 • Microsoft Age of Empires II: The Conquerors Expansion
 • Microsoft Age of Empires II
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Interactive Training
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Picture It! Photo Premium 9
 • Microsoft SQL Server 2000
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft SQL Server 7.0
 • Microsoft Visual Studio 2005
 • Microsoft Visual Studio 2008
 • Microsoft Visual Studio Web Authoring Component
 • Microsoft Visual Studio for Applications 7.1 (VSA)
 • Microsoft Visual Studio for Applications 8 (VSA)
 • Microsoft Windows Defender 1.1
 • Microsoft Windows Information
 • Mindjet MindManager 7 Pro
 • MochaSoft mtn5250
 • Monitor Control v2.06
 • NHL 2002
 • NHL 2003
 • NOX
 • NTI CD Maker 6
 • Nascar Racing 2002
 • Nascar Racing 2003
 • Naturally Speaking 8
 • Need For Speed Hot Pursuit
 • Need for Speed Carbon
 • Need for Speed Most Wanted
 • Need for Speed Underground
 • Nero 7
 • Nero 8
 • Nero 9
 • Nero BackItUp
 • Nero Media Player
 • Nero Vision
 • Netopia Timbuktu Pro
 • NewsBin Pro 5x
 • Node\THQ\Company of Heroes=CoHOFProductKey
 • Norton Antivirus 2006
 • Norton PartitionMagic 8.x
 • O&O BlueCon 5
 • O&O CleverCache 6
 • O&O Defrag 10 Pro
 • O&O Defrag 11 Pro
 • O&O Defrag 12 Pro
 • O&O Defrag 8 Pro
 • O&O Defrag 9 Pro
 • O&O DiskImage 1
 • O&O DiskImage 2
 • O&O DiskRecovery 3
 • O&O DiskRecovery 4
 • O&O DriveLED 2
 • O&O FormatRecovery 4.0
 • O&O MediaRecovery 4
 • O&O SafeErase 2
 • O&O SafeUnErase 2
 • O&O UnErase 4.0
 • Olympus DSS Player 2002
 • Olympus DSS Player Pro Release 4
 • PC Icon Editor
 • PCTools Registry machanic 7.0
 • PGWARE GameGain 2
 • Padus DiscJuggler
 • PaperPort Professional
 • Passware 7.x (encrypted)
 • Passware 8.x (encrypted)
 • Passware Kit
 • Photomatix Pro 3.0
 • PopCap Games: Peggle Nights
 • PowerDVD 10
 • PowerQuest PartitionMagic
 • Pro Evolution Soccer 6
 • Quake 4
 • R-Studio Data Recovery Network Edition
 • RIP3 The Last Hero
 • Ravenshield
 • Registy Mechanic
 • ReplayConverter
 • Restorator 2005
 • Roxio 2009
 • Roxio My DVD 8 Premier
 • Roxio My DVD 9.0
 • S.T.A.L.K.E.R. – Shadow of Chernobyl
 • SPORE: Creepy and Cute Parts Pack
 • SPORE
 • Scansoft Omnipage Professional 16
 • Scansoft PaperPort 11
 • Screensaver Remover v1.0
 • SecurDataStor v6
 • Shogun: Total War: Warlord Edition
 • SimCity 3000 Unlimited
 • SimCity 4 Deluxe
 • SimCity 4 Rush Hour
 • SimCity 4
 • Slysoft AnyDVD
 • Slysoft CloneCD
 • Slysoft CloneDVD mobile
 • Slysoft CloneDVD
 • Slysoft GameJackal Pro
 • Smartversion
 • SnapStream Beyond Media
 • SnapStream Beyond TV 4 Link
 • SnapStream Beyond TV 4
 • Soldiers Of Anarchy
 • Sonic Foundry ACID 4
 • Sonic RecordNow
 • Sony ACID XMC
 • Sony Sound Forge 7
 • Sony Sound Forge 9
 • Sony Vegas 6
 • Sony Vegas 8
 • Splinter Cell – Chaos Theory
 • Star Wars: Empire at War
 • Stardock Apogee Icon Suite
 • Stardock Aquarium Desktop (Upgrade)
 • Stardock Aquarium Desktop 2006 (Upgrade)
 • Stardock Aquarium Desktop 2006
 • Stardock Aquarium Desktop 2007
 • Stardock Blog Navigator Pro
 • Stardock CursorXP Plus
 • Stardock Desktop Pet
 • Stardock DesktopX
 • Stardock Natural Desktop
 • Stardock ObjectDesktop
 • Stardock Orion Icon Suite
 • Stardock ThinkDesk
 • Stardock Unorthodox Suite
 • Stardock Utopia Icon Suite [CD]
 • Stardock WinCustomize
 • Stardock
 • Submarine TITANS
 • SuperCleaner
 • Swiftdog GameHike
 • Swiftdog GameThrust
 • Symantec ACT! 6
 • Symantec Norton Internet Security 2007
 • Symantec Norton Partionmagic 8.05
 • Symantec Norton SystemWorks 2008 11.0.1
 • TGTSoft StyleXP
 • TMPGEnc Plus 2.5
 • Tag&Rename
 • Techsmith Camtasia Studio 3.0
 • Techsmith Camtasia Studio 4.0
 • Techsmith Camtasia Studio 5.0
 • Techsmith Camtasia Studio 6.0
 • Techsmith Camtasia Studio 6.0
 • Techsmith SnagIt 7.0
 • Techsmith SnagIt 8.0
 • Techsmith SnagIt 8.1
 • Techsmith SnagIt 9.0
 • Teleport Pro
 • The Bat!
 • The Gladiators
 • The Gladiators
 • The Sims 2 Apartment Life
 • The Sims 2 Bon Voyage
 • The Sims 2 Celebration Stuff
 • The Sims 2 Deluxe
 • The Sims 2 Double Deluxe
 • The Sims 2 Family Fun Stuff
 • The Sims 2 Free Time
 • The Sims 2 Glamour Life Stuff
 • The Sims 2 H M Fashion Stuff
 • The Sims 2 IKEA Home Stuff
 • The Sims 2 Kitchen & Bath Interior Design Stuff
 • The Sims 2 Nightlife
 • The Sims 2 Open for Business
 • The Sims 2 Pets
 • The Sims 2 Seasons
 • The Sims 2 Teen Style Stuff
 • The Sims 2 University
 • The Sims 2
 • The Sims Castaway Stories
 • The Sims Deluxe
 • The Sims Hot Date
 • The Sims House Party
 • The Sims Life Stories
 • The Sims Livin’ Large
 • The Sims Makin’ Magic
 • The Sims Pet Stories
 • The Sims Superstar
 • The Sims Unleashed
 • The Sims Vacation
 • The Sims
 • Tobit ClipIncPlayer 4
 • TrackMania United
 • Tracks Eraser Pro
 • Trend Micro PC-cillin Antivirus 11
 • Trend Micro PC-cillin Antivirus 2007
 • TuneUP Utilities 2006
 • TuneUP Utilities 2007
 • TuneUp Utilities 2009
 • TuneUp Utilities 2010
 • Unreal Tournament 2003
 • Unreal Tournament 2004
 • VMware Server
 • VMware Workstation 4.0
 • VMware Workstation 5.0
 • VMware Workstation 6.x
 • VMware Workstation 6.x
 • VMware Workstation 7.x
 • VMware Workstation ACE Edition 6.0
 • VSO BlindWrite 6
 • VSO ConvertXtoDVD
 • VanDyke SecureFX
 • WS FTP
 • WinASO Registry Optimizer 3
 • WinASO Registry Optimizer 4.x
 • WinImage
 • WinPatrol
 • Winamp 5
 • Winzip
 • X1 Desktop Search
 • XThink Calculator
 • ZoneAlarm
 • eHelp RoboHelp Office X3
 • gotoMaxx pdfMAILER
 • mIRC
 • onOne Focalpoint v1.0
 • onOne Mask Pro 4.0
 • onOne Phototools Professional 1.0

recALL 13.09

Szybkie odzyskiwanie haseł

 • Adobe Dreamweaver CS6
 • Yandex Browser 1.7
 • Beyluxe Messanger 4.x
 • SuperPutty 1.x
 • Windows Wireless Configuration (Vista/7/8)
 • Internet Explorer 10 dla Windows 8
 • FileZilla 2.x
 • FFFTP 1.x
 • Cisco VPN Client 5.x
 • FTP Explorer 8.x

Odzyskiwanie licencji

 • ACDSee
 • Acronis True Image
 • ESET Smart Security 5.x
 • Total Commander 7.x (tworzenie kopii zapasowej)
 • IObit
  • Advanced SystemCare 3
 • InterVideo (zweryfikowane)
  • WinDVD4

Odzyskiwanie haseł z plików

 • Adobe Dreamweaver Site File (*.ste)

recALL 13.07

Hasła

 • Comodo Dragon – rozpoznawanie na podstawie ścieżki (źródło Google Chrome)
 • CoolNovo Browser 2.x – rozpoznawanie na podstawie ścieżki (źródło Google Chrome)
 • WebDrive 11
 • Opera Mail 1.x
 • Opera 15.x dev
 • ayttm 0.6
 • licq 1.7
 • Maxthon 3.x-4.1.x
 • Orbit Downloader 2.x-4.x
 • LeapFTP 3.x

Kopie zapasowe

 • Avast 8.x

Routery

 • AXIM i kompatybilne (http:/<adres ip routera>/AXIM.cfg)
  • Fibrain FSR-R2
 • 8level
  • WRT-150 SMART
  • WRT-150A

Licencje

 • Electronic Arts
  • Battle for Middle Earth
  • Battlefield 1942
  • Battlefield 1942: Road To Rome
  • Battlefield 1942: Secret Weapons of WWII
  • Battlefield 2
  • Battlefield 2 Demo
  • Battlefield 2 Special Forces
  • Battlefield 2142
  • Battlefield Vietnam
  • Black and White
  • Command & Conquer: Generals Zero Hour
  • Command & Conquer: Generals
  • Command & Conquer: Red Alert 3
  • Command & Conquer 3: Kane’s Wrath
  • Command & Conquer 3: Tiberium Wars
  • Crysis
  • FIFA 2002-2013
  • Freedom Force
  • Global Operations
  • James Bond 007 Nightfire
  • Medal of Honor Airborne
  • Medal of Honor: Allied Assault
  • Medal of Honor: Allied Assault: Breakthrough
  • Medal of Honor: Allied Assault: Spearhead
  • Medal of Honor: Pacific Assault
  • Nascar Racing
  • Need for Speed Underground
  • Need for Speed Carbon
  • Need for Speed Undercover
  • Need for Speed Shift
  • Need For Speed Hot Pursuit
  • Need for Speed World
  • Need for Speed The Run
  • Need for Speed Most Wanted
  • NHL
  • Shogun: Total War: Warlord Edition
  • SimCity 3000 Unlimited
  • SimCity 4
  • SimCity 4 Deluxe
  • SimCity 4 Rush Hour
  • SPORE
  • SPORE: Creepy and Cute Parts Pack
  • The Sims
  • The Sims Castaway Stories
  • The Sims Deluxe
  • The Sims Hot Date
  • The Sims House Party
  • The Sims Life Stories
  • The Sims Livin Large
  • The Sims Makin Magic
  • The Sims Pet Stories
  • The Sims Superstar
  • The Sims Unleashed
  • The Sims Vacation
  • The Sims 2
  • The Sims 2 Apartment Life
  • The Sims 2 Bon Voyage
  • The Sims 2 Celebration Stuff
  • The Sims 2 Deluxe
  • The Sims 2 Double Deluxe
  • The Sims 2 Family Fun Stuff
  • The Sims 2 Free Time
  • The Sims 2 Glamour Life Stuff
  • The Sims 2 H M Fashion Stuff
  • The Sims 2 IKEA Home Stuff
  • The Sims 2 Kitchen & Bath Interior Design Stuff
  • The Sims 2 Nightlife
  • The Sims 2 Open for Business
  • The Sims 2 Pets
  • The Sims 2 Seasons
  • The Sims 2 Teen Style Stuff
  • The Sims 2 University
 • LucasArts
  • Star Wars: Empire at War
 • Valve
  • Counter-Strike
  • Gunman Chronicles
  • Half-Life
 • Westwood Studios
  • Command & Conquer: Red Alert
  • Command & Conquer: Red Alert 2 Yuri’s Revenge
  • Command & Conquer: Red Alert 2
  • Command & Conquer: Tiberian Sun
  • NOX
 • Activision
  • Call of Duty
  • Call of Duty: United Offensive
  • Call of Duty: World at War
 • THQ
  • Company of Heroes: Opposing Fronts
  • Dawn of War
  • Dawn of War: Dark Crusade
  • Dawn of War: Soulstorm
  • Dawn of War: Winter Assualt
 • Microsoft Games
  • Microsoft Age of Empires II
  • Microsoft Age of Empires II: The Conquerors Expansion Games
  • Microsoft Age of Empires III
  • Microsoft Age of Empires III Expansion Pack
 • GameHouse
  • chainz
 • Illusion Softworks
  • Hidden & Dangerous 2
 • Unreal Technology
  • Unreal Tournament 2003
  • Unreal Tournament 2004
 • SWIFTDOG
  • GameHike
  • GameThrust
 • Project IGI 2: Covert Strike
 • Industry Giant 2
 • Legends of Might and Magic
 • SEGA
  • Medieval II Total War
 • PopCap
  • PeggleNights
 • PGWARE
  • GameGain
 • KONAMI
  • Pro Evolution Soccer 6
 • iD Software
  • Quake 4
 • Red Storm Entertainment
  • RAVENSHIELD
 • White Elephant
  • RIP3 The Last Hero
 • S.T.A.L.K.E.R. – Shadow of Chernobyl
 • Slysoft
  • GameJackal
 • Silver Style Entertainment
  • Soldiers Of Anarchy
 • Ubisoft
  • Splinter Cell Chaos Theory
 • Ellipse Studios
  • Submarine Titans
 • Eugen Systems
  • The Gladiators
 • Nadeo
  • TrackMania United
 • Techland
  • Chrome
 • Tennyson Maxwell
  • Teleport Pro
 • LeapFTP 3.x

recALL 13.04

 • poprawiona stabilność programu
 • zabezpieczenie przy odczycie plików o zerowej długości

recALL 13.03

Odzyskiwanie haseł

 • FTP Explorer 10.x
 • DynDNS 4.x
 • GGLite 0.3.x – 0.4.x
 • TightVNC 2.x
 • Microsoft Windows Messenger
 • Microsoft Remote Desktop Services
 • Microsoft Protected Storage
  • Outlook Express
  • Outlook Express Identity
  • MS IE FTP
 • Microsoft Windows 2000-2008R2 Autologin
 • Microsoft Outlook 2000
 • Safari 5.x
 • Eudora 6.x
 • Spark IM 2.x
 • Gizmo5 4.x
 • Directory Opus 10.x
 • FAR 1.x-2.x
 • WS_FTP 5.x-12.x
 • Opera 4.x-9.x (mail, icq, ftp)
 • UseNeXT 5.x
 • Minecraft (Launcher) 1.x

Odzyskiwanie licencji

 • Produkty Cyberlink (zweryfikowane)
  • Power2Go 5.x
  • PowerDVD 10.x
  • YouCam 3.x

recALL 13.01

Odzyskiwanie haseł

 • Gadu Gadu 6-7.x
 • Gadu Gadu 11
 • UltraFXP 1.x
 • FTPRush 2.x
 • ExpanDrive 1.x-2.x
 • Fling 2.x
 • SoftX FTP Client 2.4-3.x
 • Konnekt 0.6.x
 • Metanol 1.x
 • Nimbuzz 2.x

Odzyskiwanie licencji

 • O&O DiskRecovery 6.x
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft SQL Server

Poprawione

 • możliwość powiększenia okna
 • usunięty problem z polskimi znakami w nazwie pliku
 • przebudowane odzyskiwanie licencji z produktów: Autodesk, Ashampoo, Microsoft, Sony, Elcomsoft, Fineprint – liczba rozpoznawanych programów może być większa niż podana na stronie
 • poprawki w obsłudze WTW, TigerVNC
 • ponad 50 drobnych poprawek (o ok 200kb mniejszy plik wynikowy)

recALL 12.12

Odzyskiwanie haseł

 • Wippien 2.5.x
 • qutIM 0.3.x
 • ooVoo 3.5.x
 • ClassicFTP 2.x
 • BulletProof 1.x
 • NetDrive 1.x
 • FTPControl 4.x
 • CoffeeCup Free FTP 3.x, 4.5
 • CoffeeCup Direct FTP 6.9
 • CoffeeCup HTML Editor 12.x
 • TurboFTP 5.x-6.x
 • BigAnt Server 2.9x (MD5)
 • BigAnt Messenger 2.x
 • Web Site Publisher 2.x
 • Frigate 3.x
 • Produkty JZK X2
  • Druczek Start
  • Druczek PRO
  • Druczek Ultimate
  • Fakturzysta Start
  • Fakturzysta Pro
  • Fakturzysta Ultimate
  • Niezbędnik Podatnika
  • Przelewy
  • Książka
  • Magazyn
  • Umowy i Kadry
  • Agent
  • Gabinet
  • Hotel
  • ISP
  • Kancelaria
  • Lokator
  • Majster
  • Rolnik
  • Serwis
  • Szkoła
  • Tłumacz
  • Warsztat
  • Fakturzysta Classic
  • Magazyn Classic
  • Niezbędnik Podatnika Classic
  • Druczek Classic
  • Druczek Plus
  • Fakturzysta Plus
 • imGiant Lite 2.x
 • RAFSOFT Faktura VAT 2010-2012
 • Omega Messenger 3.x
 • Digsby build 28-92
 • Spik 2.x
 • Gajim 0.15.x
 • imeem 2.x
 • Gadu Gadu 10

Odzyskiwanie licencji

 • Avast 7.x
 • Autodesk (zweryfikowane)
  • AutoCAD 2008
  • AutoCAD 2013
 • ElcomSoft (zweryfikowane)
  • Advanced Access Password Recovery
  • Advanced ACT! Password Recovery
  • Advanced Archive Password Recovery
  • Advanced ARJ Password Recovery
  • Advanced Disk Catalog
  • Advanced eBook Inscriber
  • Advanced eBook Processor
  • Advanced EFS Data Recovery
  • Advanced IE Password Recovery
  • Advanced IM Password Recovery
  • Advanced Intuit Password Recovery
  • Advanced Lotus Password Recovery
  • Advanced Mailbox Password Recovery
  • Advanced NT Security Explorer
  • Advanced OE Password Recovery
  • Advanced Office Key Recovery
  • Advanced Office Password Recovery
  • Advanced Outlook Password Recovery
  • Advanced PDF Password Recovery
  • Advanced PDF Password Recovery Pro
  • Advanced Quickbooks Password Recovery
  • Advanced RAR Password Recovery
  • Advanced VBA Password Recovery
  • Advanced Windows Password Recovery
  • Advanced WP Office Password Recovery
  • Advanced ZIP Password Recovery
  • Advanced Registry Tracer
  • Distributed Password Recovery
  • Proactive Password Auditor
 • InPaint 4.7
 • WebSite X5 9.x
 • WhereIsIt 3.x
 • WinHEX 16.x
 • WinRAR 4.x
 • Wise Care 365 2.x

Obsługa formatów plików

 • WebSite X5 9.x (ftp, konta)
 • JZK format 2011

Dodane

 • Eksport do HTML
 • Eksport haseł, plików oraz licencji do archiwum ZIP wraz z raportem HTML
 • Szczegóły wpisu po dwukliku
 • Informacja o pliku, w którym znaleziono hasło/klucz licencyjny
 • Ikony dla rozróżnienia typu wpisu: plik, licencja, hasło, emulacja

Poprawione

 • Szczegóły dla wpisów: Opera
 • Obsługa plików haseł dla Total Commander w wersji Power Pack

recALL 12.10

Hasła

 • Instantbird 1.x
 • Phoenix Mail 0.93
 • Microsoft VPN/Dial-Up
 • ChomikBox 2.x
 • TurboBird 0.9.x
 • Miranda 0.9.x (Tlen, ICQ, GG, AIM, Jabber, Facebook, Yahoo, QQ, MSN, IRC)
 • TigerVNC 1.x
 • NapiProjekt 1.x, 2.x
 • K9 Web Protection 4.x
 • Płatnik 5.x-8.x
 • GMail Notifier Pro 4.x
 • eBay Auction Sniper 3.x
 • UltraEdit 18.x
 • UltraCompare 8.x
 • Any Video Converter 3.x
 • AIM 6.x-7.5
 • Internet Download Manager 6.x
 • Meebo Notifier
 • IMVU
 • Firefox 3.5-16.x
 • Thunderbird 5.x-16.x

Odzyskiwanie licencji

 • FinePrint 5.x-7.x
 • pdfFactory 2.x-4.x
 • WinZIP 6.x-16.x
 • PowerArchiver 9.x-12.x
 • GMail Notifier Pro 4.x
 • Ashampoo Burning Studio 2012
 • Ashampoo Music Studio
 • Axure RP Pro 6.5
 • IMSI Design Turbo CAD
 • Nero 10.x – 11.x
 • Sony Vegas Pro 11
 • Sony Vegas Movie Studio 10
 • Diskeeper 12
 • Internet Download Manager 6.x

Formaty plików

 • Microsoft Access 95-2003

Zmiany

 • Częściowe odzyskiwanie haseł z funkcji skrótu MD5 za pomocą Rainbow Tables
 • Interfejs wielojęzyczny

recALL 12.03

Pierwsza wersja programu

Hasła

 • Tlen
 • AQQ
 • Stefan
 • Total Commander
 • Chrome
 • Pidgin
 • WinSCP
 • FileZilla
 • aMSN
 • PopMan
 • FreeGG
 • Trillian
 • Kadu
 • The Bat
 • Opera
 • Jajc
 • MS Outlook Express
 • RealVNC
 • UltraVNC
 • IncrediMail
 • BulletProof
 • Becky
 • BitKinex
 • Slican
 • BlaBla
 • PalTalk
 • MSN Live
 • PSI
 • Pandion
 • SIM
 • PocoMail
 • FAIM
 • Absolute FTP
 • 32bit FTP
 • SQLMaestro
 • SQLManager
 • SmartFTP
 • ClassicFTP
 • FlashFXP
 • CoreFTP
 • FarManager
 • FTP Commander
 • Mail Commander
 • AlFTP
 • FlameRobin
 • FoxMail
 • Miranda
 • GTalk
 • NoIP
 • GMailNotifier
 • WTW
 • AutoFTP
 • MailPeek
 • Microsoft Internet Explorer 7.x
 • mBank History
 • Microsoft Outlook
start.txt · Last modified: 2019/05/07 21:12 by admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki